Zo stretnutia vzišla asociácia LightingEurope, ktorej základnou úlohou je obhajovať a zastupovať záujmy európskych výrobcov svietidiel. Nahrádza tak Európsky zväz výrobcov svietidiel (ELC) a Združenie národných zväzov výrobcov svietidiel a elektrotechnických komponentov pre svietidlá v EÚ (CELMA), o ktorých zlúčení sa už nejaký čas špekulovalo. V súčasnosti zastupuje LightingEurope 31 popredných európskych výrobcov v oblasti osvetlenia a národných zväzov. Prostredníctvom svojich členov zamestnáva LightingEurope cez 100 000 ľudí a generuje odhadovaný ročný obrat viac ako 20 miliárd €.

Nová asociácia predstavuje silný hlas európskeho svetlárskeho priemyslu. Svoju misiu vidí v angažovanosti sa na poli inovácií, trvalej udržateľnosti, kvality a štylizuje sa do pozície vedúcej sily vo svoje branži. Takisto sa podieľa na tvorbe smerníc, štandardov a návodov. Venuje sa podpore efektívneho osvetlenia v prospech životného prostredia, ľudí, zdravia a bezpečnosti zákazníkov.

Asociácia si stanovila niekoľko ťažiskových tém. Prvou je Smart osvetlenie, kde je zámerom vývoj a konštrukcia celoeurópskeho nástroja pre výkon svetlených systémov a korektnou koncepciou, inštaláciou, prevádzkou a údržbou svetelných systémov zlepšiť kvalitu osvetlenia a dosiahnuť výrazné energetické úspory. Druhou zásadnou témou je Svetlo pre život, kde sa pozornosť zameria na nové pohľady na účinky biologickej efektivity osvetlenia. Osvetlenie je viac než len úspora energie, predstavuje osobné a hospodárske výhody, zdravie, bezpečnosť a samozrejme trvalú udržateľnosť.

Treťou dôležitou témou je budúcnosť polovodičového (SSL) osvetlenia. Ide o ďalší rozvoj možností, ktoré vychádzajú zo Zelenej knihy EÚ. Štvrtým bodom sú tzv. „Cool“ pravidlá, v preklade to znamená zabezpečiť rovnaké predpoklady pre všetky podniky na európskom trhu, okrem iného stimuláciou dobre fungujúceho prieskumu trhu a efektívnym značením. Posledným piatym ťažiskovým bodom je zvýšenie povedomia a dôležitosti osvetlenia a trvalé budovanie jeho imidžu.

Dúfajme, že LightingEurope bude dôstojne reprezentovať záujmy svetlárskej komunity a z jej činnosti budú mať osoh aj slovenskí výrobcovia osvetlenia.