Nie je to spôsobené len stúpajúcimi cenami energií, ale aj smernicami Európskeho parlamentu a Rady o energetickej náročnosti budov. Z nich okrem iného vyplýva, že už od roku 2013 musia členské štáty EÚ zabezpečiť, aby novo postavené a rekonštruované budovy spĺňali isté stanovené minimálne požiadavky na energetickú náročnosť. Na reguláciu osvetlenia a množstva spotrebovanej elektrickej energie naň, v súčasnosti existujú sofistikované systémy. Budova podľa normy EN 15232 spadajúca do najvyššej A kategórie energetickej účinnosti musí byť z hľadiska osvetlenia vybavená automatickým riadením denného osvetlenia a automatickou detekciou prítomnosti osôb so schopnosťou automatického zapnutia/ vypnutia a stmievania.

Pre ilustráciu niekoľko faktov. Automatizácia riadenia osvetlenia dokáže priniesť priemernú úsporu od 25 do 58%, najviac spomedzi všetkých technológií budov. Ak sa osvetlenie riadi automaticky v závislosti na prítomnosti osôb na konštantnú úroveň osvetlenia a tiež s automatickým riadením žalúzií (nastavenie lamiel podľa polohy slnka), úspora energie môže dosiahnuť až 40%. Úspory nie sú jediným pozitívom, ktoré moderné riadené svetelné systémy prinášajú. Tie sú v poslednom období vyhľadávaným estetickým doplnkom domov, bytov ale aj veľkých budov. Za narastajúcou popularitou treba hľadať popri klesajúcej cene aj schopnosť moderných osvetľovacích systémov vytvoriť akúkoľvek atmosféru podľa nálady prostredníctvom bohatej škály farebných odtieňov, intenzity svetla a svetelných scén.

Atraktivitu osvetlenia s obľubou využívajú reštaurácie, obchody, či zábavné centrá. Svetelné scény sa obmieňajú v závislosti od času, hustoty dopravy alebo teploty. Riadené osvetlenie sa medzičasom stalo súčasťou životného štýlu miliónov ľudí po celom svete. Väčšina súčasných nových rezidenčných a komerčných budov je vybavená moderným inteligentným osvetlením a počet inštalácií rastie z roka na rok. Medzi trendy patrí aj integrácia. Jeden integrovaný systém dnes vie obsluhovať osvetlenie a zabezpečiť spomínané úspory, ale hravo si poradí aj s doplnkovým dekoratívnym osvetlením. Jeho možnosti však siahajú ešte ďalej a to k ovládaniu závesov, žalúzií a dokonca aj klimatizácie a prístupového systému. Moderné riadené osvetlenie už nie je luxusom ale stáva sa bežnou ľudskou potrebou.