Pri prezentácii štúdie vyzdvihol Marc Chabaud tri dôležité body, ktoré je podľa jeho názoru potrebné prediskutovať a majú pre vývoj konkurencieschopného európskeho bezpečnostného odvetvia a bezpečnej spoločnosti zásadný charakter. Na najvyššie miesto kladú experti vývoj funkčného vnútroeurópskeho trhu bezpečnosti a požiarnej ochrany. To je základný predpoklad pre konkurencieschopné európske bezpečnostné odvetvie, ktoré môže úspešne využiť potenciál nielen v rámci hospodárskeho priestoru, ale aj na medzinárodnej úrovni.

Marc Chabaud ďalej tradične považuje za dôležité faktory pre všetkých vysoký stupeň bezpečnosti a vypracovanie optimálnej požiarnej ochrany. Napriek solídnym úspechom v certifikácii vidí jasnú potrebu aktivity v niektorých oblastiach certifikácie, obzvlášť, keď sa týka každého občana Európskej únie. Ako príklad uviedol vývoj jednotných štandardov s celoeurópskym dosahom v poplachových systémoch narušenia, ako aj zavedenie európskej smernice požiarnej ochrany v hoteloch.

Treťou ťažiskovou témou je globálny charakter trhu v oblasti bezpečnosti. „Veľa významných európskych firiem pôsobí z veľkej časti mimo európskeho trhu, kde sú vystavené tvrdému tlaku celosvetovej konkurencie. Otvorený celosvetový trh bezpečnostného odvetvia bez ciel a tiež žiadne poplatkové obmedzenia, to sú základné predpoklady úspechu európskych podnikov,“ hovorí Marc Chabaud.

Nová štúdia patrí z pohľadu asociácie Euralarm k povinnému čítaniu pre všetkých, ktorí by chceli porozumieť významu investícií do bezpečnosti v Európe, úlohe malých a stredných podnikov v tomto odvetví, významu európskeho zákonodarstva regulácie obmedzenia zodpovednosti tretích strán a vývoju celoeurópskych štandardov.