Technológie budov sme si nevybrali náhodne. Budovy tu boli, sú a vždy aj budú. Od čias, keď si v nich ľudia kúrili v kozube a vetrali otvorením okna, zaznamenali prudký vývoj. V súčasnom modernom dome dnes už nie sú žiadnou raritou solárne panely, tepelné čerpadlá, chladiace stropy, špičkové klimatizácie či inteligentná elektroinštalácia a to všetko pod bedlivým okom sofistikovaného centrálneho riadiaceho systému, ktorý ovláda jednotlivé technológie tak, aby vždy plnil aktuálne požiadavky obyvateľov domu. Okrem iného napríklad dokáže po stlačení jedného tlačidla na ovládacom paneli premeniť váš domov na oázu pokoja podporenú tlmeným osvetlením, hudbou či postupným uvoľňovaním príjemných vonných esencií do vzduchu. Toto všetko a oveľa viac dnešné domy a budovy dokážu. A práve o vyspelej technike a technológiách budov bude časopis iDB Journal. Je to naše mladšie dieťa, s ktorým začíname. Pri jeho výchove však využijeme všetky skúsenosti nadobudnuté dlhoročným vydávaním AT&P journalu. Rozširujeme záber informácií, čiže vlastne pokračujeme. Prajem vám veľa kvalitného čítania a verím, že stránky tohto časopisu vám, vážení čitatelia, prinesú množstvo podnetných a inšpiratívnych informácií. Na záver si vypomôžem parafrázou citátu Ing. Karola Svoreňa, ktorý nájdete v jeho stĺpčeku v tomto čísle: „Verím, že iDB Journal bude pre vás veľkým pomocníkom v orientovaní sa a v sledovaní nových trendov v stavebníctve a technickom vybavení budov vo svete a že poznatky v ňom získané budú časom zrealizované do podoby nových, krajších, lepších, zdravších, tichších a čistejších budov ako doteraz.“