Toto nové občianske združenie vzniklo na podnet niektorých vášnivých zástancov zelených technológií len v novembri minulého roka a hneď sa pustilo s vervou do napĺňania svojej „životnej“ misie podporovať rozvoj trhu, ­legislatívne zmeny a osvetu tak, aby sa energeticky úsporné ­budovy a ekologická výstavba na Slovensku stali bežným javom. Medzi ústredné aktivity organizácie popri koordinácii spolupráce investorov, projektantov, stavebných spoločností a dodávateľov patrí informovanie o nových projektoch a vzdelávanie odbornej a laickej verejnosti.

Združenie v tomto smere vôbec nezaháľa a v prvej polovici roka samo alebo v spolupráci pripravilo niekoľko podujatí. SKGBC bola v polovici apríla v ­Košiciach partnerom diskusného fóra o zelených projektoch, kde sa rozprávalo všeobecne o udržateľnej výstavbe, o energeticky úsporných riešeniach a tiež o niektorých zelených projektoch vrátane pripravovaného a už certifikovaného administratívneho centra EcoPoint v Košiciach. Takisto v apríli zorganizovalo vo vlastnej réžii seminár o energetickej hospodárnosti v kontexte udržateľnej ­výstavby, kde sa rozoberal hlavne stav implementácie ­Európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD II) na Slovensku.

Začiatkom júna organizovala ­SKGBC prvý zo série seminárov o medzinárodných certifikačných systémoch, ktoré budovám dávajú pečať udržateľnej výstavby. Na programe dňa bol britský systém BREEAM. V blížiacom sa septembri v rámci svetového týždňa zelených budov pripravuje ­SKGBC seminár o nemeckom certifikačnom systéme DGNB. Vznik SKGBC je chvályhodný čin, ktorý je, dúfam, prvým ­krokom k rozmachu zelených budov na Slovensku. Zelená je dobrá. ­Napokon, máme ju v logu časopisu.