Prehľadný a ľahko pochopiteľný

Uvedomujeme si, že systém kontroly vstupu by nemal byť zložitý ani časovo náročný na inštaláciu a obsluhu. Aliro naozaj nevyžaduje zložitú inštaláciu a údržbu a pritom ponúka praktické možnosti riadenia prístupu.

Priamočiara systémová architektúra

Aliro využíva priamočiaru systémovú architektúru, ktorá je zložená z prístupových bodov (AP) jednotlivých dverí a umožňuje vytvoriť sieťový systém kontroly vstupu až s 512 dvermi. Z toho dôvodu predstavuje Aliro pružné a zároveň cenovo dostupné riešenie pre užívateľov, ktorí požadujú systém umožňujúci rozšírenie podľa rastúcich potrieb zariadenia.

Jednoduché a intuitívne použitie

So zjednodušeným ovládaním a veľmi prehľadným rozhraním typu "ukáž a klikni " môžu používatelia ako aj montážne firmy využiť výhody systému Aliro s minimálnou potrebou školení alebo technickej podpory. Aliro poskytuje systémové informácie inteligentným a efektívnym spôsobom. Vďaka integrovanej nápovede môžu systém Aliro ľahko inštalovať a spravovať aj noví užívatelia.

Softvér využívajúci najnovšie technológie

Aliro ide s dobou a od svojho uvedenia do prevádzky používa jedinú licenciu, ktorá umožňuje jednoduché a efektívne programovanie systémových funkcií a správu aktualizácií. K webovému rozhraniu je možné pristupovať z ľubovoľného zariadenia pripojeného k internetu.

Okamžitý prístup odkiaľkoľvek

Aliro obsahuje aplikáciu pre chytré telefóny, ktorá užívateľom ponúka pohodlnú vzdialenú správu a monitorovanie systému v reálnom čase (alarmy, správa užívateľov, odblokovanie dverí, atď.), z akéhokoľvek miesta priamo z mobilného zariadenia.

IP pri dverách

Aliro zaručuje minimálny čas potrebný k inštalácii, pretože je potrebná len jedna riadiaca jednotka, prístupový bod (AP), pripojený k sieti. V rámci pružnej inštalácie môže systém Aliro využívať existujúcu IP sieť pri dverách alebo ho možno pripojiť do štruktúry RS485.

Podpora viacerých jazykov

V súlade s dnešným multikultúrnym prostredím podporuje systém Aliro niekoľko jazykov na základe užívateľských oprávnení uložených v systéme. Vďaka tomu zobrazuje informácie v rodnom jazyku používateľov pre jednoduché a pohodlné ovládanie – t.j. viacjazyčná podpora u čítačky, webového servera alebo aplikácie.

Priama interakcia s držiteľom karty

Pri vývoji systému Aliro bol kladený dôraz na koncepciu intuitívneho ovládania. Výsledkom je užívateľsky prívetivý systém, ktorý vie zobrazovať aktuálne informácie na čítačkách s OLED displejmi pri dverách.

Flexibilné hardvérové možnosti

Pre zaistenie ľahkej tvorby cenových ponúk, predaja a inštalácie, ponuka zahŕňa dverové balíčky, aby si užívatelia nemuseli pamätať veľa položiek. Vďaka priamočiarej systémovej architektúre si užívateľ zakúpi iba potrebné prvky, t.j. jeden prístupový bod na jedny dvere.

Na mieru Vašim požiadavkám

Základnou vlastnosťou systému Aliro, ktorý Vám ponúka plnú spoluprácu, je možnosť prispôsobiť systém kontroly vstupu Vašim presným požiadavkám. Ak však užívateľ nevyžaduje prispôsobenie, sú prístupové body pri dodaní prednastavené, aby sa zabezpečilo čo najrýchlejšie uvedenie do prevádzky.

Pre všetky typy dverí

Technológia je kompatibilná s rôznymi typmi dverí – vonkajšími aj vnútornými, dverami skladísk alebo garáží a tiež s bránami a závorami.

www.aliro-opens-doors.com

Nová generácia čítačiek bezkontaktných kariet

Nová generácia čítačiek bezkontaktných kariet Mifare bola navrhnutá špeciálne pre začlenenie do systému Aliro a ponúka vynikajúce zabezpečenie a ochranu pri využití najnovšej technológie DESFire EV1. K pripojeniu slúži zabezpečený protokol RS485. Čítačky kariet sú tiež pripravené na použitie štandardov NFC (Near Field Communication).

Základnou verziou je jednoduchá čítačka kariet. Rozšírená verzia obsahuje vstavanú klávesnicu a ľahko čitateľný displej s organickými svetelnými diódami (OLED) umožňujúcimi odovzdávať nositeľovi karty výstražné hlásenia a správy zo systému. Podsvietenie klávesnice i displeja mení intenzitu svetla podľa miestnych svetelných podmienok. Všetky verzie čítačiek majú po obvode rámik zo svetelných diód, ktorý môže svietiť červeným, žltým alebo zeleným svetlom.

Čítačky sú k dispozícii v prevedeniach pre montáž na povrch i k zapusteniu do steny. Pevne sa uchytí na vopred nainštalovanú základovú podložku alebo do zapustenej krabice. Toto usporiadanie je účelné najmä pre novostavby, kde možno základové dosky či zapustené krabice inštalovať pri hrubej stavbe a vlastné čítačky namontovať až pred samotným odovzdaním budovy do užívania.

Čítačky sú vyrobené z odolných a trvanlivých materiálov, ktoré bez ťažkostí odolávajú vplyvom počasia i bežne používaným čistiacim prostriedkom. Prevedenia určené na inštaláciu na povrch steny majú stupeň odolnosti proti nárazu IK08, a teda mimoriadne dobre odolávajú vandalizmu. Čítačky možno vďaka stupňu krytia IP55 a rozmedzia prevádzkovej teploty od -40 do +55 ° C použiť vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

www.nextgenerationcardreaders.com

Security Products
www.siemens.com/securityproducts

O nás

Obchodný úsek Security Products (SP) je súčasťou divízie Building Technologies spoločnosti Siemens a má centrálu v meste Solna vo Švédsku. Nepredimenzovaná štruktúra a procesy rýchleho rozhodovania nám umožňujú rýchle vyvíjať a dodávať inovatívne produkty a systémy, ktoré naši zákazníci potrebujú. Naše produkty a systémy predávame prostredníctvom zavedenej a vysoko preškolenej siete partnerov po celom svete.

Naši partneri na Slovensku

Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
E-mail: kontakt.sk@siemens.com
www.siemens.sk

SCANLOCK International, s.r.o.
Októbrová 687/14
924 01 Galanta
E-mail: obchod@scanlock.sk
www.scanlock.sk

MIKI SYSTÉMY, s.r.o.
Kukučínova 8
974 01 Banská Bystrica
E-mail: mikisystemy@mikisystemy.sk
www.mikisystemy.sk