Exkluzívne články

Exkluzívne články

Aliro – jednoduché a moderné riadenie prístupu pre malé a stredné inštalácie

Aliro je úplne nový systém postavený na základe 30 rokov skúseností v oblasti riadenia prístupu. Predstavuje novú generáciu systému kontroly vstupu so zjednodušeným portfóliom hardvérových produktov. Systém Aliro bol vytvorený ako reakcia na trhový dopyt po systéme kontroly vstupu, ktorý ponúka zjednodušené obslužné webové rozhranie využívajúce najnovšie technológie, ako sú napr. mobilné aplikácie. Aliro ponúka flexibilitu pre montážne firmy a koncových užívateľov v podobe vzdialenej správy a ovládania.

Fórum kvality 2024, Žilina