Pôvodný stav

Pred rekonštrukciou bolo v prevádzke inštalovaných 45 ks metalhalogenidových svietidiel (MHL) s výkonom 400 W, ktoré napriek vysokému príkonu poskytovali osvetlenie na pracovnej rovine v hodnotách 50 - 80 luxov, čo znamená nedostatočné a nevyhovujúce osvetlenie. Na nízkej úrovni osvetlenia malo podiel aj znečistenie a vek svietidiel. Svietidlá boli bez možnosti regulácie.

Zmeny pri modernizácii

V hale prebehla kompletná výmena pôvodných svietidiel za indukčné závesné svietidlá INLES GC01E s výkonom 400 W s DALI stmievajúcim elektronickým predradníkom. Požadovaná hodnota osvetlenia v pracovnej rovine bola minimálne 300 lux. DALI elektronický stmievajúci predradník pre indukčné svietidlá INLES je svetovou novinkou vyvinutou a vyrobenou na Slovensku. Určený je pre výkony svietidiel od 150 do 400 W.

DALI (Digital Adressable Lighting Interface) - digitálne adresovateľné svetelné rozhranie je medzinárodný štandard (IEC 62 386), ktorý vznikol z iniciatívy popredných svetových výrobcov svetelnej techniky. Cieľom bolo vytvoriť jednotné rozhranie pre ovládanie svietidiel, bez ohľadu na výrobcu a typ svetelného zdroja. DALI umožňuje ešte efektívnejšie využívanie elektrickej energie.S vyššou efektivitou indukčného zdroja GC01E 400W je skutočná spotreba max 420 W, u pôvodných svietidiel MHL 400 W sa bola na úrovni cca 480 W.

Dosiahnuté hodnoty

V pracovnej rovine sa dosiahlo osvetlenie Emax vyše 600 luxov, čo je viac ako 6-násobne vyššia hodnota oproti pôvodnému osvetleniu. V priemere dosahovala intenzita osvetlenia hodnoty v rozpätí od 300 do 350 luxov bez denného svetla približne pri 70% výkone svietidiel.

Vďaka regulácii DALI sa počas bežnej dennej prevádzky reguluje osvetlenie (a teda aj príkon svietidiel). Úspora elektrickej energie sa pohybuje od 30% do 100%, kedy sú svietidlá automaticky vypnuté. Pôvodne svietidlá svietili na 100% nepretržite 24 hodín denne. Inteligentné automatické ovládanie svietidiel je možné flexibilne prispôsobovať podľa požiadaviek zákazníka.

Pre maximálnu úsporu energie sa výkon svietidiel pod svetlíkmi znížil o 15%. Pri dennom svietení cez svetlíky preniká slnečné svetlo, ktoré kompenzuje 15% zníženie výkonu a presvetľuje celú halu na požadovanú úroveň. Plný svetelný výkon 100% sa využíva len pri špeciálnych prevádzkových nárokoch napríklad pri výmene formy alebo ďalšej údržbe zariadení.

Modernizácia svetelnej sústavy priniesla 50% úsporu elektrickej energie osvetlenia v porovnaní s predchádzajúcim stavom. Ďalšie úspory sa docielili v nákladoch na prevádzku klimatizácie, pretože nové indukčné svietidlá vďaka výrazne nižšiemu tepelnému vyžarovaniu znížili okolitú teplotu v priestore haly.

Predpokladaná návratnosť investície je v závislosti od podielu denného svetla v hale od 1,5 do 1,8 roka. Video z haly v spoločnosti Schülle Slovakia s.r.o. po rekonštrukcii osvetlenia, ďalšie realizácie, novinky a zaujímavosti nájdete na www.indukcnesvetla.sk

Martin Štofik
Solarprojekt s.r.o. - divízia indukčné svetlá