V mestách

Jedna z najnáročnejších výziev pre dohľad v mestách sa točí ­okolo jednej otázky: „Viete, čo sa deje vo vašom meste práve ­teraz?“ Mestské dohľadové systémy môžu riešiť dopravné problémy, ­bezpečnosť osôb aj majetku, potláčať zločin a pomáhať pri riadení davu. „Oceľový prstenec“ v dolnom Manhattane je príkladom toho, ako bezpečnostné zložky, verejné organizácie a súkromné podniky môžu spojiť svoje zdroje s cieľom bojovať proti zločinu, keď využijú sieťové video. Inde, napríklad na juhozápade Holandska a v Toronte, sú IP kamery inštalované v dôležitých továrňach, ktoré pracujú s nebezpečnými látkami, ako sú rafinérie a ďalšie chemické prevádzky, dokonca napojené na monitorovacie strediská v ­mestách. Takáto infraštruktúra môže v prípade katastrofy zachrániť mnoho ľudských životov.

Kamery dohľadových systémov v mestách často využíva polícia, ktorá ich sleduje v reálnom čase. Ich využitie sa rozšírilo mohutným spôsobom vďaka vybaveniu policajných áut notebookmi, šikovnými telefónmi a tabletmi. To vedie k vyšším nárokom na kamery: ­musia poskytovať obraz, ktorý bude rovnako zreteľný a detailný tak v noci, ako vo dne. Príkladom v tejto oblasti je schopnosť IP kamier vidieť vďaka technológii Lightfinder farebne aj v tme – čo analógové ­kamery stále nedokážu. Môžete mať niekoľko kamier na miestach, kadiaľ viete, že v noci prechádzajú ľudia, a teraz môžete sledovať „toho chlapíka v červenej bunde a modrej baseballovej čiapke“, ako sa prediera davom.

Zásadné potreby, akou je táto, majú tiež vplyv na celkové vstupné a udržiavacie náklady. Je dôležité, aby kamery na potrebných miestach boli spoľahlivé a vyrobené na najvyššej úrovni. Vzhľadom na to, že náklady na inštaláciu sú často vyššie než cena samotných kamier, oplatí sa z dlhodobého hľadiska použiť vysoko kvalitné ­kamery s nízkymi nárokmi na údržbu. Do miest sa teraz dostávajú ľahko integrovateľné termálne IP kamery ako cenovo dostupná voľba pre detekciu na diaľku, ktoré už nie sú vyhradené len na vojenské účely alebo super kritické aplikácie.

Technológie, ako termálne videnie a farebné nočné snímanie Lightfinder, zaznamenajú v mestských dohľadových systémoch ­počas nasledujúcich piatich rokov veľký rozvoj, zatiaľ čo ďalším trendom to bude trvať možno o niečo dlhšie. Jedným z nich je záznam obrazu priamo v kamerách („na rozhraní“). IP kamery s ukladaním obrazu môžu byť, samozrejme, použité už dnes na posilnenie ­dohľadových systémov v mestách a pokrytie oblastí s ­obmedzenou možnosťou prenosu obrazu. Ich široké použitie bude však možné až vtedy, keď budú mať oveľa väčšiu kapacitu, než akou teraz disponujú – lenže Mooreov zákon predpovedá ich uplatnenie možno rýchlejšie, než by niektorí očakávali.

Proaktívny dohľad vo verejnej doprave

Verejná doprava je rovnako dôležitou súčasťou života mesta, predstavuje však vlastné jedinečné výzvy. Stanice a zastávky, rovnako ako tranzitné systémy sú každý deň vystavené veľkému počtu incidentov, ktoré siahajú od vandalizmu a graffiti až po vreckové krádeže a násilie. Tradičné analógové riešenie dohľadového systému sa používa predovšetkým forenzne pri vyšetrovaní incidentov až potom, čo sa stali. V sieťovo koncipovanom systéme by malo video hrať oveľa väčšiu úlohu, pretože môže ponúknuť nové možnosti pre účinné monitorovanie a reakciu na incidenty v reálnom čase.

Obrovské množstvo IP kamier už bolo úspešne nainštalovaných v autobusoch, vlakoch, termináloch a na staniciach v najrôznejších častiach sveta. Madrid, Moskva, Oslo, Praha, Štokholm a Sydney sú veľké mestá, kde bolo riešenie na báze sieťového videa implementované v dopravných systémoch. Z týchto príkladov je ­mojím ­obľúbeným letisko v Sydney, pretože to je prvé veľké letisko na svete, kde bolo sieťové video nainštalované, a každým dňom tu ­pribúdajú ďalšie sieťové kamery – to je dôkazom toho, čo sme od počiatku vraveli o prednostiach rozšíriteľnosti IP videosiete.

V súčasnosti si mnohé letiská uvedomili nižšie náklady na vlastníctvo, ktoré im sieťové kamery prinášajú, a trh sa tu už od analógových riešení odpútal. Výsledok: namiesto niekoľko sto analógových kamier, ktoré pokrývali letisko pred piatimi rokmi, môže mať dnes to isté letisko tisíce IP kamier. Nielen že je na scéne viac „očí“, vznikajú tiež nové spôsoby využitia, ktoré ponúkajú nové možnosti neznáme pre typické centralizované riadenie kamier.

Ako príklad môžeme spomenúť kamery na stanoviskách bezpečnostných kontrol, kde obsluha môže okamžite zistiť, ak si niekto vezme cudziu kabelku, telefón alebo peňaženku. Digitálne kamery s inteligentnou analytikou sú schopné počítať osoby a batožinu s ­cieľom lepšieho radenia toku pri odbavení, ako je tomu napríklad na Letisku Saint Exupéryho vo francúzskom Lyone. Vďaka možnosti sledovať živé zábery z bezpečnostných kamier umiestených prakticky všade, je proces rozhodovania, určovania priorít a reakcia oveľa efektívnejšia. V tomto ohľade sú požiadavky na kamery podobné ako v prípade dohľadových systémov v mestách – dopravná sieť je koniec koncov súčasťou celej komunity!

Peniaze vládnu

Niekto môže tvrdiť, alebo si aspoň v kútiku duše myslieť, že najdôležitejšími budovami v našich mestách sú tie, kde sú uložené naše peniaze. Banky patria medzi prvé inštitúcie, ktoré s cieľom boja proti zločinu, inštalovali dohľadové kamery už v 70-tych rokoch minulého storočia. Zločin sa však odvtedy vyvinul, takže teraz nie sú hrozbou len prepady bánk, ale každým rokom pribúdajú aj bankomatové lúpeže, ako napríklad „odpočúvanie“ údajov o platobných kartách (tzv. skimming).

Zlou správou je, že vývoj dohľadových zariadení používaných v bankách sa, bohužiaľ, neposúval rovnakým tempom ako zločin. V značnej miere sú tieto systémy stále prevažne analógové. Dobrou správou však je, že túto oblasť možno vnímať ako jeden zo zásadných segmentov pre rast sieťového videa.

Jednou z výziev pre dohľadové systémy v bankách je kvalita ­obrazu. Vzhľadom na to, že banky už tradične používajú veľké presklené plochy a leštené mramorové podlahy, ktoré vytvárajú odrazy a spätné svetlo, je nutné, aby kvalita obrazu bola dobrá pri veľmi rôznorodých svetelných podmienkach. Dohľadový systém musí byť spoľahlivý: z celkového počtu 5000 lúpeží v roku 2011 v Spojených štátoch bola na jednu lúpež aktivovaná a skutočne funkčná menej ako jedna kamera*, čo svedčí o značnej zastaranosti systémov. Dobre nakonfigurované sieťové dohľadové systémy by mohli byť posilnené o aktívne alarmy, aby v prípade neoprávnenej manipulácie mohli kamery, resp. kódery, odovzdať ochranke informáciu, že ­snímanie obrazu je zablokované, rozostrené alebo že signál je úplne odpojený – a to EŠTE SKÔR, než dôjde k samotnému incidentu. Poznáme niekoľko príkladov finančných inštitúcií na celom svete, ktoré z týchto dôvodov obnovujú svoje systémy, napríklad Banco do Nordeste v Brazílii alebo Liberty Life v Južnej Afrike.

Ďalšou oblasťou, ktorá porastie, je dohľad nad bankomatmi s možnosťou využívania schopnosti IP videa k účinnejšiemu boju proti bankomatovým krádežiam. Výrobcovia bankomatov neustále investujú do výskumu a vývoja nových riešení pre potláčanie skimmingu, čiže kopírovania citlivých údajov o používaných platobných kartách. Kombinácia so sieťovým videom bude jedným zo spôsobov, akými sa v budúcnosti budú riešiť opatrenia proti krádeži údajov. Súčasne ide o cenovo veľmi výhodnú možnosť, ako vybaviť staršie bankomaty moderným dohľadovým zariadením s digitálnym obrazom v kvalite HDTV – pričom môže ísť o digitálne kamery s veľkosťou špendlíkovej hlavičky – v spojení s rôznymi aplikáciami na boj proti krádežiam.

Viac než ochrana proti stratám v obchodoch

Pokiaľ hovoríme o bankomatoch, najväčší počet zariadení na výdaj hotovosti mimo priestorov bánk sa nachádza v obchodoch. Tento segment trhu bude ďalšou oblasťou masívneho rastu sieťového ­videa z veľkej časti vďaka analýze obrazu, ktorá okrem vyššej bezpečnosti ponúka celý rad ďalších výhod.

V maloobchodnom sektore, a aj priamo v obchodoch, je konkurencia tvrdá a marža zisku nízka. Ak chce byť obchodník v čele, musí sa chopiť každej príležitosti. To často znamená prijať najnovší technologický pokrok. Preto prakticky všetky aspekty maloobchodných operácií, od skladových zásob až po nábor personálu, sú dnes riadené počítačom a pripojené do siete. Mnoho maloobchodných predajcov doplnilo svoj zoznam úloh „čo ešte zdigitalizovať“ práve o dohľadové videosystémy.

V roku 2011 predstavovali celkové obraty trhu s dohľadovými videosystémami 10,5 miliardy USD. Organizácia IMS Research odhaduje, že v roku 2016 tento segment dosiahne objem 20,5 ­miliardy USD. Samotná oblasť bezpečnostného videa v maloobchodoch – analógového plus digitálneho – je približne 25 percent z celkového trhu bezpečnostných systémov. A pritom menej než 35 % obchodníkov dnes používa IP video. Z toho vyplýva, že oblasť maloobchodu bude zásadným faktorom a príležitosťou pre rast IP systémov.

Prevencia strát je hlavným momentom zavádzania kamier, no do popredia záujmu sa začínajú dostávať aj ďalšie aspekty. Napríklad v Spojených štátoch sú veľmi nákladné nehody v dôsledku ­pošmyknutia alebo pádu, a preto sa investície do kvalitnejších kamier oplatia. Pokiaľ už sú tieto kvalitnejšie kamery nainštalované, existuje množstvo ďalších spôsobov, ako ich môžu obchodníci ­využívať a ­dosiahnuť to, že kamery prestanú byť nákladovou položkou a  začnú sa podieľať na výnosoch. Uveďme napríklad možnosť robiť presné sčítanie ľudí v obchode a vytvárať „tepelné mapy“ ako ­nástroj na zvýšenie obchodnej bilancie. Videodáta získané sledovaním priestorov predajne môžu byť použité pri vyjednávaní o lepších ­cenových podmienkach s výrobcami produktov. Príjemným prínosom budú aj lepšie služby zákazníkom a vyššia efektivita prevádzky ­obchodov. Predajne Lacoste a Neck & Neck v Španielsku už odhalili tajomstvo „spravodajských služieb“ pre efektivitu prevádzky v maloobchodnom predaji. Rozvoj ďalších analytických prístupov, ktoré budú zohrávať v obchodoch stále dôležitejšiu úlohu, nastane počas nasledujúcich piatich rokov.

Dôvodom je skutočnosť, že – navzdory recesii – došlo k rastu aplikácií zameraných na obchody a súčasne k zvýšeniu záujmu o prechod od analógových k sieťovým / IP videosystémom. Vďaka analýze ­videa môžu obchodníci nielen predchádzať škodám sledovaním svojich obchodov, zákazníkov a personálu, ale navyše majú v ­rukách veľmi cenný „spravodajský“ nástroj. Toto komplexné riešenie je prínosné v množstve rôznych funkcií, pretože poskytuje obchodnú inteligenciu pre marketing, predaj a obchod, prevádzky a predajné miesta. Náklady na systém je preto možné rozložiť na celý rad divízií danej spoločnosti.

V súčasnosti obchodníci používajú dostupné aplikácie prevažne na predchádzanie škodám a stratám. Existuje ale množstvo indícií, podľa ktorých sa tento prístup zmení. Tak ako budú obchodníci stále viac používať bezpečnostné aplikácie, tak budú súčasne pridávať aj aplikácie obchodné. Nedávny prieskum** uvádza, že viac než polovina obchodníkov v maloobchodnom predaji má vedomosť o aplikáciách opisujúcich studené a teplé zóny, resp. tepelné mapy, a možno ich budú v budúcnosti využívať. Viac ako dve pätiny obchodníkov uviedli, že v budúcnosti možno budú chcieť analyzovať tzv. „dwell time“, čiže čas, ktorý zákazník strávi na určitých miestach. A to je len začiatok.

V menších obchodoch – nezávislých alebo organizovaných ako reťazce alebo franchising – bude vývoj trvať dlhšie, pretože ­práve tam sú najviac zakorenené analógové technológie. IP systémy však v budúcich rokoch premenia aj tento segment vďaka kamerám s vlastným záznamom obrazu a hostovanému videu.

Keď sa skombinuje hostované video a kamery s vlastným záznamom, rýchle pripojenie na internet už nebude obmedzujúcim faktorom pre videoriešenia poskytované ako spoplatnené služby. Hneď ako kamery s vlastným záznamom odstráni nutnosť používať DVR systémy, zaznamenáme snáď (a konečne!) zásadný odklon od ­analógových riešení. Moja predpoveď je, že počas 5 až 10 rokov sa bude väčšina kamier dodávať vopred nakonfigurovaná na záznam a bude samostatne pracovať hneď po vybalení, čo bude skvelé pre malé inštalácie. Budete, samozrejme, potrebovať vysoko kvalitný softvér, aby ste mohli využiť všetky vrstvy systému, od základných riešení na sledovanie a záznam obrazu až po celopodnikové riešenia, kde sa do systému budú zapájať tisíce koncových predajní.

A, samozrejme, nesmieme zabudnúť na tých obchodníkov, ktorí majú súčasné analógové CCTV systémy. Tí môžu v priebehu krátkej doby tento systém rozšíriť pomocou videokóderu a vytvoriť tak hybridný systém. Nie je vôbec nutné úplne nahradiť staré vybavenie, aby ste mohli využívať prednosti a prínos sieťového videa.

Budúcnosť o päť rokov už dnes

Veľkú časť aspektov v oblasti IP videodohľadových systémov, ktoré vo veľkom uvidíme počas nasledujúcich piatich rokov, sa v malom meradle používa na celom svete už dnes. Aby sa táto – veľmi realistická – vízia stala skutočnosťou pre všetkých, čaká nás veľa práce so vzdelávaním trhu a vysvetľovaním všetkých možností, ktoré sieťové video prináša, keďže tento ekosystém sa každým dňom rozvíja. Majte oči, uši a duše otvorené a učte sa od kolegov, ktorí už inovatívne riešenia inštalovali a majú tak už dnes päť rokov náskok.


* Zdroj: FBI Bank Crime Statistics January 1 2011 – December 31 2011 (Štatistika FBI o zločinoch v bankách, 1. januára – 31. decembra 2011)
** LPRC: CCTV in Retail 2012  (CCTV v maloobchodnom sektore 2012)


Martin Gren je spoluzakladateľom spoločnosti Axis Communications a vynálezcom prvej sieťovej kamery na svete.

Martin Gren
Axis Communications