Nové trendy

Nové trendy

Kedy budú obnoviteľné zdroje využívané obnoviteľne?

Modelová situácia: práve v tejto chvíli sa minuli všetky neobnoviteľné palivá, neexistuje už žiadna ropa, plyn, uhlie ani jadrová energia. Na veľkom ostrove žije 50 000 ľudí, ktorých fakt o vyčerpaní neobnoviteľných zdrojov vôbec neovplyvní, pretože majú k dispozícií novú veľkú fotovoltickú elektráreň FVE (s miliónmi fotovoltických panelov). Títo ľudia si uvedomujú fakt, že pokiaľ do 25 rokov (životnosť fotovoltického panela) nevyrobia rovnaké množstvo nových panelov, ich civilizácia závislá od jej energie skolabuje. 

Fórum kvality 2024, Žilina