Konec blikajícím zářivkám a neúčinným výbojkám, nastupuje LED technologie

Ve velké většině budov zmíněných na začátku článku jsou z historických důvodů, kdy byly možnosti osvětlení značně omezené, stále zářivková tělesa, neekonomické sodíkové výbojky nebo halogenové žárovky, které jsou v porovnání s moderními technologiemi energeticky náročné, a jejichž provoz si vyžaduje nemalé náklady. S provozem těchto typů světelných zdrojů je také spojeno neoblíbené problikávání fluorescenčních zářivek, nepříjemné bzučení samotných předřadníků, nízká účinnost sodíkových výbojek a halogenových žárovek a celkově krátká doba životnosti. Právě tyto světelné zdroje je dnes možné bez větších problémů nahradit moderními technologiemi jako jsou LED světelné zdroje.

Moderní technologie dokáží, při správné implementaci a nastavení, doručit více jak 50% úspory v oblasti osvětlení prostřednictvím snížení spotřeby elektrické energie a zvýšení účinnosti světelného zdroje. Ve spojení s inteligentními řídícími prvky osvětlovací soustavy, jako jsou např. pohybové senzory, senzory stmívání anebo sofistikované systémy řízení umožňující monitoring a ovládání světelné soustavy např. přes mobilní telefon či webové rozhraní, lze navíc úspory maximalizovat. Senzory pohybu známe z běžného života. Senzory stmívání dokáží řídit intenzitu osvětlení v závislosti na denním příspěvku světla (okna, světlíky a pod.). Spojením obou senzorů je možné dosáhnout úspory až 76% oproti původnímu řešení. LED světelné zdroje mají také podstatně delší dobu životnosti a záruky (3-5 let) v závislosti na typu světelného zdroje a výrobci, což zajišťuje bezúdržbový provoz, šetří náklady a čas spojený s výměnou tradičních světelných zdrojů.

LED – nárůst výkonu, pokles cen

V posledních letech došlo k prudkému rozmachu LED světelných zdrojů a právem je tato technologie označována jako světlo současnosti i blízké budoucnosti. Doby, kdy LED světelné zdroje nedosahovaly dostatečných světelných parametrů a kdy byla modernizace osvětlovacích soustav prostřednictvím této technologie cenově náročná, a tím postrádala ekonomickou logiku, jsou díky masivní výrobě již minulostí. Kvalitní LED svítidla nejen že plnohodnotně nahradí tradiční zdroje, ale většina z nich dokonce vykazuje lepší světelné vlastnosti.

Obecně lze říci, že modernizaci světelné soustavy lze řešit dvěma způsoby:

  1. Částečná modernizace světelné soustavy: S tímto typem modernizace se můžeme setkat především u fluorescenčních zářivek, které jsou nahrazeny LED trubicemi a zároveň jsou využity původní zářivková tělesa. Zpravidla tedy nedochází k optimalizaci v uspořádání světelné soustavy (novému rozmístění těles). Tato varianta s sebou nese i legislativní problematiku a proto je potřeba zmínit, že je nezbytně nutné provést re-certifikaci starého svítidla a uzpůsobit ho pro použití s LED trubicemi. V případě výběru vhodného partnera pro modernizaci osvětlení je toto však chápáno jako samozřejmost.
  2. Úplná modernizace světelné soustavy: Jak už sám název napovídá, jedná se o kompletní výměnu stávající osvětlovací soustavy a tedy i kompletní výměnu světelných zdrojů a svítidel. Tento typ výměny je zcela běžný u výrobních a skladových prostor, kde současné rozmístění svítidel již nemusí korespondovat s aktuálním rozmístěním technologií nebo skladových regálů. Není výjimkou, že rozmístění těchto prvků bylo od toho původního několikrát změněno, ale již nebyl brán zřetel na nové uspořádání světelné soustavy. V praxi se pak můžeme setkat se svítidly osvětlující poslední patro skladového regálu místo skladové uličky anebo nedostačující intenzitu osvětlení nad výrobními stroji, která je v rozporu s normami. Výsledkem tohoto typu modernizace je zcela nová světelná soustava s maximální efektivitou při dosažení nejnižších možných provozních nákladů na osvětlení.

5 kroků vedoucí k úspěšné modernizaci osvětlení

1) Analýza stávajícího osvětlení a definování cílů modernizace
Detailní analýza stávající osvětlovací soustavy mnohdy odhalí nedostatky. Může to být nedostatečná intenzita osvětlení, jejichž minimální požadavky jsou zakotveny v ČSN EN 12464-1-2012 a jsou závislé na využívání jednotlivých prostor, nebo nevyhovující a neefektivní rozmístění současných světelných zdrojů, anebo například neexistence nouzového osvětlení, jehož požadavky jsou opět řízeny ČSN EN 1838.

2) Výběr vhodné technologie
Na základě výstupů z analýzy je potřeba zvolit vhodnou LED technologii s odpovídajícími parametry. Převážná většina budov navíc disponuje okny anebo světlíky zajištující denní světlo a tak je vhodné LED technologii kombinovat s inteligentními řídícími prvky jako jsou senzory pohybu nebo senzory stmívání.  V případě správného nastavení tyto senzory automaticky regulují výkon světelné soustavy dle aktuálních světelných podmínek. Zjednodušeně řečeno automaticky využívají světelnou soustavu efektivně a tím dosahují maximálních energetických úspor.

3) Energetický management a simulace umělého osvětlení
Správně zpracovaný energetický management Vám umožní přesně vyčíslit úspory plynoucí z modernizace, dobu návratnosti investice (s kvalitními LED světelnými zdroji lze dosáhnout doby návratnosti v rozmezí 2-3 let), porovnání současných a budoucích příkonů osvětlovací soustavy, predikované náklady na spotřebu elektrické energie i výši úspory za jednu hodinu provozu. Světelná simulace by měla být součástí každého kvalitně zpracovaného energetického managementu a umožňuje Vám měnit rozmístění intenzity světelného toku přesně dle Vašich představ.

4) Realizace
Realizace musí být provedena ověřenou společností s dostatečnou historií na trhu a dostatečným počtem referencí. Jen taková společnost Vám dokáže nabídnout dostatečné záruky na výrobek a je schopna dostát svým závazkům plynoucích z realizace či realizovat modernizaci v nočních hodinách z důvodu nenarušení provozu. Přidanou hodnotou může být také zajištění vhodného financování, např. EPC (Energy performance contracting), kdy investici splácíte až z dosažených úspor.

Závěr

Vzhledem k vyspělosti LED technologie můžeme v blízké budoucnosti očekávat pokračující boom týkající se modernizace osvětlovacích soustav v průmyslovém prostředí. Důvodem jsou stále rostoucí požadavky na snižování energetické náročnosti budov a také snižování provozních nákladů v soukromém sektoru. Snižující se doba návratnosti těchto projektů modernizaci značně podporuje. Pro modernizaci je třeba ale vybírat vhodného partnera, který pracuje  s kvalitními LED produkty, poskytne Vám odbornou konzultaci  a zpracuje kvalitní nabídku k posouzení, včetně energetického auditu nebo simulace umělého osvětlení. Takových partnerů není na českém trhu mnoho. Jedním z nich je společnost RestoreOne.

Tomáš Hocke
RestoreOne, s.r.o.