Hlavný benefit: vzdialený prístup

Hlavnou výhodou IP kamerových systémov je možnosť ľahko získať video vo vysokej kvalite a zdieľať ho na akejkoľvek IP sieti alebo na internete. Vďaka tomu môžu majitelia obchodov, manažéri predajní a bezpečnostní experti pristupovať k záznamu kedykoľvek a z akéhokoľvek počítača. Vzdialený prístup je zvlášť dôležitý pre geograficky rozmiestnené retailové reťazce, pretože umožňuje, aby bolo viac predajní monitorovaných paralelne. Netreba cestovať medzi predajňami alebo poverovať miestny personál, aby sledoval záznamy z kamier. Nahrané video môže byť pre zvýšenie bezpečnosti uložené na samostatnom úložisku a dáta možno zdieľať cez LAN alebo internet podľa potreby.

Sieťové video prináša značnú flexibilitu. V podstate všade, kde môžete prijať telefonický hovor na svojom smartphone, môžete zároveň získať obraz z IP kamery. Kamery môžu byť pripojené cez LAN, xDSL, modem, bezdrôtový adaptér alebo mobilný telefón.

Video ako služba

Rastúcim trendom v oblasti retailov je video dohľad poskytovaný ako služba. Znamená to, že netreba zabezpečovať IT infraštruktúru a ukladanie videa na vlastných serveroch. Majiteľ predajne si iba zakúpi potrebný počet kamier, ktoré stačí pripojiť k internetu. Všetko ďalšie sa už odohráva na serveroch poskytovateľa služby, ktorý môže ponúknuť rôzne benefity, ako napr. možnosť prístupu ľubovoľnému počtu zodpovedných osôb z ich mobilných zariadení či počítačov, funkciu automatického upozorňovania na problémové udalosti pomocou SMS a e-mailov alebo možnosti inteligentnej analýzy a spracovanie nahraného videa.

Moderné IP kamery majú navyše aj vlastné úložisko (SD kartu), na ktoré sa zaznamená obraz vo vysokom rozlíšení. Záznam je teda vždy dvojaký – centrálne v nižšom rozlíšení pre jednoduchý prehľad a lokálne vo vysokom rozlíšení určený na dohľadanie detailov v prípade potreby.

TIP: Užitočnou pomôckou pri rozhodovaní, či sa IP kamerový systém predajni oplatí, môže byť kalkulátor prínosu systému spoločnosti NetRex.

Prevencie strát: ľahší prístup k tomu podstatnému zo záznamu

Podľa prieskumov z roku 2011 patria Česká republika a Slovensko v EÚ k štátom s najvyšším percentom krádeží v obchodoch (ČR je na prvom a SK na 3. mieste). Straty u nás dosahovali priemernú hodnotu až 1,46 % (*Zdroj štatistík: http://www.retailresearch.org/grtb_currentsurvey.php). Dôvodom sú jednak zamestnanci, ktorí si myslia, že ich podvody bude ťažké odhaliť, jednak zákazníci či návštevníci predajní, ktorí sa dopúšťajú plánovaných alebo spontánnych krádeží. Moderné video systémy založené na IP kamerách  v tomto prinášajú značné výhody oproti tradičným analógovým riešeniam, ktorých slabým článkom bola nutnosť zdĺhavého preberania mnohohodinových záznamov. IP video systémy totiž môžu monitorovať citlivé oblasti predajne, ako sú napríklad pokladne, s použitím vopred definovaných pravidiel, a tak môžu priebežne identifikovať akúkoľvek neobvyklú udalosť. Neskôr možno ľahko vygenerovať podľa daných kritérií reporty, za ktorými stojí vždy príslušný video klip vo vysokej kvalite. Presná evidencia videí zrýchli proces vyšetrovania, pomôže identifikovať slabé miesta a umožní centralizovanú prevenciu strát.

Príklady použitia

Kamera integrovaná s pokladňou

Podľa štatistík má značnú časť krádeží v predajniach na svedomí personál a minimálne k polovici týchto krádeží dôjde pri pokladni. Účinným nástrojom proti takýmto stratám je inštalácia kamery s vysokým rozlíšením priamo nad pokladňu. Na pokladničnú zásuvku sa pripojí kontakt, ktorý kamere vždy povie, kedy je pokladňa otvorená a kedy sa manipuluje s hotovosťou. Na serveri poskytovateľa video služby sa potom časy otvorení pokladne spoľahlivo zaznamenávajú a manažér predajne môže ľahko vyhľadať záznamy z kamery v časoch otvorení pokladne, napríklad za posledné 2 dni, a toto video si rýchlo prezrieť.

Pokladňu možno tiež sofistikovanejšie prepojiť s kamerou na programovej úrovni (integrácia s pokladničným systémom), a tak možno spätne vyhľadávať záznam z určitých kritických situácií: vrátenie tovaru (storno), neukončenie predaja, poskytnutie zliav, využitie zákazníckych kariet, predaj vybraných položiek, výbery hotovosti z pokladne a pod.

„Straty v predajniach dosahujú ročne stotisíce eur a personál sa na nich podieľa až takmer 30 %. Nasadenie kamerového systému a jeho integrácia s pokladňou dokážu toto číslo výrazne znížiť,“ povedal David Capoušek z firmy NetRex, ktorá má za sebou celý rad veľkých inštalácií IP kamerových systémov v obchodných reťazcoch.

Kontrola dodržiavania pracovného času

Pripojením magnetického spínača vstupnej mreže alebo dverí do sledovaného priestoru na vstupné svorky kamery možno bez ďalších nákladov získať skvelý nástroj na kontrolu príchodov a odchodov zo sledovaného priestoru. Kamera totiž tieto otvorenia a zatvorenie vstupov zaznamenáva do centrálnej databázy, odkiaľ si môže informácie cez webové rozhranie ľahko prečítať manažér predajne, alebo si môže objednať pravidelné posielanie reportov o dochádzke e-mailom.

Merchandising a efektivita predajne: kamery zarábajú peniaze

Dnešní majitelia maloobchodných predajní chcú riadiť merchandising a každodennú prevádzku na základe overených faktov. Získať tieto dáta je však zložité – ak sú vôbec k dispozícii, treba ich čerpať z rôznych zdrojov. Sieťové kamerové systémy zjednodušujú spôsob, ako získať potrebné informácie a zefektívniť prevádzku predajne. Strategicky umiestnené IP kamery môžu mať nainštalované analytické funkcie, ktoré prinášajú pohľad na správanie zákazníkov a vo výsledku prispievajú k ich spokojnosti a lepším obchodným výsledkom. Napríklad základná funkcia počítania návštevníkov umožňuje hodnotiť efektivitu marketingových kampaní a predajných schopností personálu. Sieťové kamery v inteligentných systémoch môžu tiež detegovať prázdne regály a poslať personálu správu, že treba doplniť tovar. Môžu takisto monitorovať rady pri pokladniach a regulovať tak zapojenie pracovníkov pri pokladniach.

Počítanie ľudí

Pri dverách predajne môže byť nainštalovaná kamera s inteligentnou aplikáciou na počítanie ľudí. Táto funkcia má bezkonkurenčnú presnosť 95 – 99 %, pretože zachytí aj viac ľudí prechádzajúcich naraz. Údaj o počte návštevníkov je pre manažéra predajne zásadný. Prepojením s pokladňou získa navyše hodnotu tzv. konverzného pomeru, teda informáciu, koľko percent návštevníkov sa stalo skutočnými zákazníkmi. Všetky dáta možno neskôr ľahko vygenerovať do prehľadných tabuliek. Benefity počítania ľudí sú zrejmé:

1. Zvýšenie produktivity predaja:

  • prehľad o návštevnosti jednotlivých predajní,
  • prehľad o tom, koľko návštevníkov sa stane zákazníkmi – zakúpi tovar; vďaka tomuto tzv. konverznému pomeru možno vyhodnocovať predajné tímy, stanovovať ciele a podnietiť k zdravej súťaživosti,
  • plánovanie zmien podľa počtu návštevníkov v rôznych dňoch a hodinách.

2. Zvýšenie efektivity marketingu:

  • efektívne vyhodnotenie účinnosti marketingových akcií – o koľko ľudí viac prišlo do predajní po prebehnutej reklamnej kampani,
  • sledovanie vplyvu skladby tovaru na návštevnosť,
  • sledovanie vplyvu usporiadania predajne na návštevnosť.

„Naši zákazníci sú často veľmi prekvapení množstvom užitočných informácií, ktoré im môžu inteligentné kamery dodať. Príkladom môžu byť reťazce obchodov s módou Reserved a Cropp Town, ktoré prevádzkuje spoločnosť LPP Retail. Tu inštalované IP kamery prepojené s pokladničným systémom poskytujú manažérom nielen prehľad o dianí, ale aj kľúčové informácie o tom, koľko návštevníkov predajní si skutočne zakúpilo nejaký tovar. Tento pomer je, spoločne s informáciami o návštevnosti, dôležitým parametrom hodnotenia úspešnosti predajní i marketingových kampaní. Manažéri si tiež ľahko vyhľadajú videozáznam každej pokladničnej transakcie. Prehranie tých kritických, ako sú napríklad storná alebo reklamácie za predchádzajúci deň, možno zvládnuť aj počas rannej kávy,“ povedal David Capoušek, obchodný riaditeľ spoločnosti Netrex.

Tvorba tepelných máp

Takzvané tepelné mapy sú výsledkom ďalšej inteligentnej aplikácie pre IP kamery. Umožnia manažérovi identifikovať najviac navštevované miesta predajne, úplne mŕtve zóny alebo takzvané „hrdlá“, kde sa ľudia hromadia. Na základe obrazov z kamery (napríklad kopulovitá kamera s dosahom 360° na strope) sa vytvára farebná tepelná mapa, ktorá ukáže typický pohyb zákazníkov v reálnom čase alebo za určité obdobie. Vďaka týmto údajom môže manažér optimalizovať prevádzku, skvalitniť starostlivosť o zákazníkov, zlepšiť rozmiestnenie tovaru a propagačných prvkov. Výsledky potom môže ľahko zmerať a porovnať s počtom predaných kusov a ďalšími ukazovateľmi.

Alexey Mayorov, Business Development Manager Axis pre segment retail v Rusku, CIS a Východnej Európe: „Príkladom komerčného využitia aplikácie tepelných máp v IP kamerách je jedna väčšia inštalácia, ktorú sme nedávno realizovali v Moskve. Manažér predajne si tu vďaka kamerovému systému ľahko vygeneruje aktuálnu tepelnú mapu, ktorá ukazuje prevádzku v rôznych častiach jeho predajne. Túto mapu používa pri obchodných rokovaniach s dodávateľmi tovaru a môže tak ukázať, že umiestnenie vo vysoko frekventovaných oblastiach má vyššiu cenu. Som si istý, že investícia do inteligentného kamerového systému sa tomuto zákazníkovi veľmi rýchlo vrátila.“

Počítanie radov

Skúsenosti ukazujú, že čas strávený v radoch pri pokladni má značný vplyv na to, ako zákazníci vnímajú danú predajňu. Aktívne organizácie radov nielen redukujú frustráciu netrpezlivých zákazníkov, ale tiež im dajú viac času na prechádzanie obchodom a nákupy. Vďaka presným informáciám o počte ľudí v radoch a o čase, ktorý v nich zákazník strávi, môže manažér predajne lepšie využiť dostupný personál. Inteligentné aplikácie v IP kamerách predstavujú aj v tomto ohľade flexibilné, výkonné a úsporné riešenie.

„Rady možno tiež regulovať na základe údajov z počítacej kamery pri vchode. Môžete napríklad zistiť, že zákazníci priemerne nakupujú 20 minút, a tak keď sa ich do predajne nahrnie naraz väčšie množstvo, viete, že za 20 minút musíte otvoriť ďalšiu pokladňu, aby sa netvorili rady,“povedal Alexey Mayorov zo spoločnosti Axis Communications.

Bezpečnosť a ochrana: lepšia kvalita obrazu

Nech už je predmet podnikania predajne akýkoľvek, na prvom mieste je ochrana a bezpečnosť zamestnancov, zákazníkov a návštevníkov. Treba zvládnuť hrozby na všetkých úrovniach, či už ide o organizovaný zločin, alebo jednotlivých narušiteľov. Sieťové video v tomto smere prináša niekoľko zásadných výhod. Predovšetkým IP kamery majú vyššiu kvalitu obrazu, čo znamená, že možno presnejšie sledovať detaily a zmeny v obraze, a tak sa rýchlejšie a lepšie rozhodovať. Systém je tiež ľahko rozšíriteľný – vďaka internetu možno zväčšiť dosah bezpečnostného dohľadu a využiť inteligentné funkcie ľubovoľného počtu ďalších sieťových kamier.

„Pretože predávame drobný, ale drahý tovar, krádeže zákazníkov sú pre nás vážnym problémom. Pre naše predajne bolo potrebné riešenie, ktoré by umožňovalo jednoznačnú identifikáciu zlodejov a poskytovanie dôkazov polícii,“ povedala Bronislava Baláková, riaditeľka divízie Marionnaud Parfumeries, kde bol IP kamerový systém inštalovaný už v roku 2010. „Riešenie založené na sieťových kamerách Axis a službách NetRex nás zaujalo vďaka vysokej kvalite obrazu a možnosti sledovania živých záberov obchodov zo vzdialeného miesta. Hoci najdôležitejšou požiadavkou bola kvalita obrazu, požadovali sme tiež estetický vzhľad kamier. Obchody Marionnaud predávajú luxusný tovar, a preto je dôležité, aby boli kamery nenápadné a nekazili dojem z predajných priestorov,“ dodala B. Baláková.

Juraj Redeky
TAKTIQ COMMUNICATIONS s.r.o.