Tradičné bezpečnostné systémy, napríklad mikrovlnné závory, snímače pohybu či našľapovania, všeobecne potrebujú doplnenie o druhú potvrdzujúcu úroveň, aby šlo incident jasne identifikovať a vylúčiť prípadné plané poplachy. Niektoré hranice chránených priestorov však nie je úplne ľahké definovať a plne chrániť. To platí najmä pre solárne a veterné elektrárne či elektrické rozvodne inštalované na odľahlých miestach. Príroda a klimatické javy môžu byť príčinou aktivácie planých poplachov na senzoroch.

Sila inteligentnej analýzy

Dohľadové kamery práve preto hrajú veľmi dôležitú úlohu pri ochrane a zabezpečení kritických infraštruktúr. Umožňujú operátorom získať viac informácií, keď sa aktivuje prvotný alarm. IP kamery dnes obvykle ponúkajú aj podporu pre vyspelú analýzu obrazu alebo videa, vďaka ktorej dokážu rozpoznať, či došlo k prekročeniu určitej definovanej línie alebo či sa zistila aktivita v určitom sektore ich zorného poľa. Možno tak napríklad rozlíšiť osoby alebo vozidlá, aj keď je tma alebo husto sneží. IP kamery dokonca vedia detegovať smer, ktorým sa osoby alebo vozidlá uberajú, a tiež si vedia zapamätať, prípadne sa naučiť typické vzorce prejavov, ktoré v minulosti spustili planý poplach.

Videnie v tme

Vzhľadom na skutočnosť, že v segmente bezpečnostných riešení došlo v priebehu ostatných rokov k významnému poklesu cien komponentov na termálne snímanie, je teraz ešte dostupnejšia integrácia termálnych IP kamier do bezpečnostných systémov. V minulosti boli termálne kamery pre vysoké ceny zastúpené v jednotlivých aplikáciách len obmedzene, aj to v prípadoch, keď sa dali investície na ich nasadenie obhájiť. Termálne technológie síce nie sú nové, ale pokrok v technológii výroby snímacích senzorov a konštrukcii čipov viedli k takému zníženiu ich ceny, že sú dnes pre používateľov atraktívnejšie, takže ich možno v bezpečnostných systémoch integrovať vo väčšej miere.

Termálne IP kamery vedia napríklad detegovať incidenty v úplnej tme a nepotrebujú k tomu žiadne doplnkové svetelné zdroje, napríklad svetlomety alebo infračervené prisvietenie, ktoré okrem toho, že spotrebúvajú ďalšiu energiu, vytvárajú navyše tiene alebo môžu prezradiť svoje umiestnenie. Obraz, ktorý snímajú termálne kamery, vychádza z detekcie tepla, ktoré vždy vyžarujú objekty – vozidlá či osoby. Vďaka tomu môžu kamery vidieť aj v úplnej tme a sprostredkovať tak operátorom vhodný obraz na detekciu podozrivých aktivít bez ohľadu na denný čas alebo počasie.

Termálne kamery však neposkytujú obraz potrebný na jednoznačnú identifikáciu. Ich sila spočíva v schopnosti spoľahlivo zistiť prítomnosť osôb za kríkmi aj v tých najťažších klimatických podmienkach. Umožňujú videnie cez hustý dážď a sneženie, v hmle alebo extrémnom prachu. Termálne kamery poskytujú svojím spôsobom najpresnejší základ na inteligentnú analýzu obrazu.

Termálne kamery a farebný obraz v tme

Ideálnym doplnkom termálnych IP kamier sú kamery na snímanie v sťažených svetelných podmienkach. Ich základom sú moderné technológie snímacích senzorov, ktoré už dokážu ponúknuť veľmi vysokú úroveň svetelnej citlivosti, takže môžu snímať farebný obraz aj pri extrémne nízkych svetelných hladinách. Farebný obraz je pritom dôležitým aspektom rozšírenia úspešnosti identifikácie osôb, vozidiel a predmetov. Kamery na snímanie pri nízkom osvetlení tak umožňujú vyhodnotiť danú situáciu bez toho, aby došlo k vystrašeniu votrelca. Detegovaný incident prvotne termálnou IP kamerou možno následne analyzovať pomocou IP kamery na snímanie v sťažených svetelných podmienkach.

Ak napríklad použijete kopulovitú PTZ kameru (teda takú, ktorá umožňuje otáčanie, nakláňanie a približovanie), termálna kamera jej pošle pokyn, aby sa rýchlo zamerala na miesto so zisteným poplachom. Aj ďalšie akcie, napríklad rozsvietenie svetlometov alebo spustenie poplašnej sirény, sa môžu vykonať automaticky.

Vzdialený monitoring

Bezpečnostné systémy na odľahlé inštalácie kritických infraštruktúr musia fungovať efektívne a do značnej miery aj nezávisle. Len čo sa spustí poplach, operátori musia vedieť incident rýchlo vyhodnotiť, aby sa dalo rozhodnúť o ďalšom postupe. Nie je účelné ani vhodné vysielať zakaždým na miesto s nedefinovaným druhom alarmu hliadku alebo dokonca povolávať miestne zásahové orgány. Sieťové bezpečnostné systémy však umožňujú bezproblémovú integráciu rôznych komponentov, takže operátori môžu posúdiť všetky dostupné informácie aj z jedného miesta. Možno tiež nastaviť automatické upozorňovanie na vzniknuté alarmy a incidenty vyhodnocovať aj v reálnom čase na veľmi vzdialených miestach.

Sieťové bezpečnostné systémy operátorom umožňujú plne využiť možnosti mobilných zariadení. Napríklad možno poslať SMS vždy, keď dôjde k aktivácii bezpečnostného snímača. Na smartfónoch možno takisto zobrazovať živé zábery termálnych kamier, ktoré umožnia situáciu presnejšie analyzovať. Pokiaľ by išlo o skutočný poplach, môžu sa do procesu zapojiť aj kamery na snímanie v sťažených svetelných podmienkach a poskytnúť obraz, ktorý by umožnil identifikáciu osôb, predmetov alebo vozidiel. Hliadky ochranky môžu reagovať zodpovedajúcim spôsobom, pretože dobre poznajú situáciu, ktorej čelia, a v prípade potreby vedia privolať aj miestne zásahové orgány. Plané poplachy sa takto dajú rozpoznať veľmi rýchlo a mimoriadne presne.

Efektívna ochrana infraštruktúry

Pokrok v oblasti komponentov pre bezpečnostné systémy, ako sú napríklad termálne kamery a kamery na snímanie v sťažených svetelných podmienkach, umožňujú v spojení s inteligentnou analýzou obrazu prekonávať každodenné ťažkosti pri ochrane a zabezpečení kritickej infraštruktúry. Pri sieťových bezpečnostných systémoch možno bezproblémovo vzájomne integrovať ich rôzne súčasti a mať k nim prístup z panela spoločného riadenia bezpečnostných systémov. Schopnosti inteligentného spracovania obrazu zahŕňajú analýzu pohybu, virtuálne brány, virtuálne ploty a rozpoznávanie ľudí od zvierat. Operátori tiež môžu naplno využiť možnosti mobilných zariadení, napríklad smartfónov a tabletov, takže majú k dispozícii podrobné informácie o incidente. Aj hliadky ochranky môžu dostať prístup k záberom z kamier, zatiaľ čo sa budú presúvať na miesto narušenia.

Vďaka sieťovej (IP) infraštruktúre možno bezpečnostné systémy ľahko rozširovať podľa nárokov, ktoré ešte len vzniknú. Možno tiež ľahko integrovať a centrálne riadiť súčasne viac lokalít. Pre zabezpečenie a ochranu kritických infraštruktúr je všetko len otázkou sieťovej komunikácie. Ak dôjde k incidentu, operátori potrebujú do procesu zapojiť tretie strany, napríklad miestnu políciu, hasičský záchranný zbor alebo iné štátne orgány. Sieťový dohľadový video systém umožňuje obojsmernú komunikáciu a jednoduché zdieľanie podrobných informácií o incidente v reálnom čase vrátane videozáberov, ktoré zabezpečia optimálnu spoluprácu medzi operátorom a tretími stranami.

Andrea Sorri
riaditeľ obchodného rozvoja dohľadových riešení pre vlády, mestské dohľadové systémy a kritické infraštruktúry
Axis Communications