Je obtiažne vytvárať predpovede, ale v oblasti technológií sa možno oprieť o určité všeobecné pravidlá a na ich základe predpovedať budúci vývoj a trendy.

Jedným z nich je aj Mooreov zákon – empirické pravidlo z roku 1965, ktoré tvrdí, že sa každých 18 mesiacov zdvojnásobí počet tranzistorov, resp. výkon, pri nezmenenej cene. Toto pravidlo stále platí. Od uvedenia prvej sieťovej kamery spoločnosťou Axis Communications pred 16 rokmi sa výkon sieťových kamier, meraný rozlíšením a počtom snímok za sekundu, zvyšoval približne v tomto pomere, inak povedané, vzrástol viac ako tisícnásobne. Mooreov zákon sa dá rovnako aplikovať na nárast výkonu edge technológie, kde rastú naše možnosti konektivity a tým aj možnosti technológie Internet of Things (internet vecí), kde sa fyzické objekty prostredníctvom všadeprítomného internetu môžu navzájom identifikovať a komunikovať s ďalšími.
Mooreov zákon bude aj v najbližšej budúcnosti predstavovať ­základné pravidlo fascinujúceho vývoja videodohľadu.

V tejto oblasti je ale priestor na skutočné inovácie aj vo vývoji šošoviek a mechaniky.
Nie je na škodu pripomenúť, že trh videodohľadu nie je práve tým najrýchlejšie sa rozvíjajúcim. Dobrým príkladom pomalej evolúcie je vývoj analógového videa už od jeho objavenia v 40-tych rokoch minulého storočia. Najnovšie a v skutočnosti aj posledné podstatné zdokonalenie technológie analógového videa predstavovalo pridanie farieb niekedy v 70-tych rokoch.

Našťastie sa celé odvetvie posúva k trendu využívania technológií na báze IP, kde vidíme oveľa viac a rýchlejšie rastúcich inovácií. Uveďme si teraz niektoré predpovede a začnime tými, ktoré sú ­začiatkom technologického rastu v odvetví.

Zvýšená kapacita úložísk typu edge

Môžeme vidieť, ako sa technológia úložísk typu edge stáva štandardom a bežnou funkciou, ktorá je dnes už plne integrovaná vo väčšine systémov manažmentu videodohľadu. Pri súčasnom znižovaní cien pamäťových médií pamäťové karty s kapacitou 64 GB už čoskoro nahradia súčasný štandard 32 GB kariet a karty s kapacitou 128 GB na seba nenechajú dlho čakať. Vieme však, že Mooreov zákon pracuje pre nás a ďalší nárast kapacity úložného priestoru je len otázkou času. Verím, že počas nasledujúceho jedného až dvoch rokov budú hlavným trendom úložiská edge storage.

Líniu udávanú Mooreovým zákonom nasledujú aj bežne používané pevné disky s klesajúcou cenou v prepočte na gigabajt priestoru. Flash disky sa stávajú masovo dostupnými a ich kapacita sa každoročne približne zdvojnásobuje. SDXC karty dosiahnu v priebehu pár rokov kapacitu až 2 TB. Nárast v oblasti úložísk edge storage a klesajúca cena úložnej kapacity umožnia uskutočniť víziu internetu vecí (Internet of Things), prostredníctvom ktorého sa budú uchovávať naše dáta nielen v počítačoch, ale aj v reálnom svete, vo veciach okolo nás.

Edge storage v oblasti sieťového videa umožňuje decentralizované uchovávanie údajov, ktoré eliminuje potrebu miestnych serverov, zariadení DVR, NVR alebo počítačov na ukladanie videa. Navyše, vďaka systému zabezpečenia nahrávania proti výpadkom ­(fail-over recording) sa v prípade výpadku môžu dočasne ukladať dáta do ­pamäte priamo v sieťovej kamere, čím sa zvyšuje spoľahlivosť ­celého systému. Sieťové kamery s edge storage sú optimalizované aj pre nasadenie v podmienkach s pomalým sieťovým pripojením.

Väčšia výpočtová sila pre vyšší výkon

Sme svedkami toho, ako pracuje Mooreov zákon. Máme rýchlejšie počítače a lacnejšie mikroprocesory, ktoré sa dnes už využívajú takmer v každom zariadení. Vďaka výkonnejším procesorom funguje aj všetok softvér oveľa rýchlejšie. V oblasti sieťových kamier však výkon samotného CPU nie je dostatočný pre pokročilé funkcie spracovania obrazu a redukcie šumu. Ide o funkcie, ktoré si vyžadujú oveľa väčší výkon, aký ponúka bežný hardvér, ktorý síce má výkon, ale menšiu flexibilitu pri použití na konkrétny účel. Na ďalší možný rozvoj v oblasti sieťových kamier je potrebný vývoj špecifických procesorov, čo je zároveň dôvod, prečo spoločnosť Axis vyvinula vlastné čipy Artpec.

Zvýšený výkon spracovania obrazu priamo sieťovou kamerou otvára cestu k oveľa lepšej citlivosti na svetlo, efektívnejšej kompresii H.264 a novej generácii analytických funkcií zabudovaných priamo v kamerách.
S rozšírením viacúčelových zariadení, ako sú smartfóny, televízory a pod., sa zvyšujú možnosti prepájania systému internet vecí (Internet of Things).

Kvalita obrazu, ktorá prekonáva ľudské oko

Vývoj obrazových snímačov napreduje veľmi rýchlym tempom. Dnes sa v podstate už nikto nevenuje výskumu a vývoju v oblasti štandardného rozlíšenia (SD). Posun na trhu smerom k vysokému rozlíšeniu a HD kvalite obrazu je hlavnou hnacou silou prechodu k IP.

V nasledujúcom roku uvidíme razantný ústup analógových kamier, keď sa budú koncoví používatelia čoraz viac orientovať na formáty HDTV 720p a 1080p alebo na ešte vyššie rozlíšenia. Budú tu špecializované trhy vyžadujúce super vysoké rozlíšenia, avšak zlatou strednou cestou budú majoritné štandardizované HDTV kamery.

Ľudské oko stále predstihuje väčšinu videokamier v mnohých ­aspektoch, ale veľmi rýchlo sa blíži okamih, kedy bude sieťová ­kamera lepšia ako ľudské oko. Už dnes existujú technológie, ktoré v niektorých oblastiach porážajú ľudský zrak – napríklad farebné kamery citlivé na priveľmi nízku úroveň svetla, kamery so zdokonaleným dynamickým rozsahom (WDR/HDR) alebo termálne a infračervené kamery. Tie sú výborným nástrojom na zvládnutie situácie v prípade nedostatku svetla. K dispozícii sú nové, čoraz citlivejšie obrazové snímače (dizajnované špeciálne pre videodohľad), nové technológie v čipoch na spracovanie a vylepšovanie obrazu, ako aj lepšie optické komponenty s nízkymi hodnotami clonového čísla F (svetelnosť) a s vysokou rozlišovacou schopnosťou.

Stále je však ľudské oko v kombinácii všetkých možných scenárov lepšie vybavené, a to najmä pri rozpoznávaní objektov. Výzvou pre všetky výskumné a vývojové pracoviská tak stále zostáva ­pozdvihnutie kvality obrazu na úroveň, ktorá prekoná ľudské oko.

Aplikácie a analytické nástroje – budúcnosť inteligentnej komunikácie

Ako teda vyzerá budúcnosť inteligentnej komunikácie? Sieťové kamery predstavujú inteligentné zariadenia, ktoré dokážu ­komunikovať obojsmerne, teda nielen jednoducho zachytávať obraz. Prostredníctvom aktívneho systému dohľadu môžu samy iniciovať rôzne akcie v závislosti od inteligentnej analýzy snímaného obsahu a tiež umožniť operátorom zadať im inštrukcie na optimalizáciu prevádzky. Dnes sú už štandardnými analytickými spôsobmi využitia dohľadových kamier napríklad počítanie osôb, detekcia prekročenia vyznačených zón, automatické rozpoznávanie ŠPZ vozidiel alebo tvárí. Podľa môjho odhadu bude najúspešnejšie nasadenie týchto analytických kamier v maloobchodných prevádzkach. Jednou z prekážok hromadného rozšírenia analytických funkcií v tomto odvetví je však zložitá situácia týkajúca sa patentovej ochrany.

Možnosti hostovania videoslužieb zvyšujú počet používaných IP kamier

Trendom sa stáva video ako komplexná služba (video-as-a-service). Toto je niečo, čo som ohlasoval už dlhší čas a dnes už konečne začínajú kúsky mozaiky do seba zapadať. Hostované riešenia obmedzujú potrebné investície len na sieťovú kameru a internetové pripojenie namiesto prevádzky a údržby lokálneho nahrávacieho a monitorovacieho systému. O správu a údržbu systému, kde sa skladujú nahrané dáta, sa bude starať poskytovateľ služby. Takéto riešenie je ideálne pri použití menšieho počtu kamier v jednej lokalite alebo pri nasadení vo viacerých prevádzkach, ako sú napríklad nákupné centrá, čerpacie stanice, maloobchodné predajne a malé kancelárie. Dokonca už aj mnohí z veľkých integrátorov presadzujú hostované videoslužby.

Koniec koncov, dôverujeme cloudu pri správe našich e-mailov, ­dokumentov alebo financií, tak prečo by cloud nemohol rovnako dobre poslúžiť aj ako služba pri videodohľade? Táto možnosť v ­spojení s lokálnym ukladaním videa priamo v kamerách naštartuje revolúciu vo svete videodohľadu najmä pre menšie prevádzky, kde doteraz dominujú analógové zariadenia. Spolu so službami priebežných ­platieb to bude znamenať zásadný posun smerom k 100 %-nému pokrytiu IP kamerami, čo pri dnešnom tempe ­nových inštalácií môže nastať už v roku 2020.

Hostované videoslužby nám prinesú množstvo nových možností využitia, o ktorých sme doteraz vôbec neuvažovali. Potvrdzovanie poplachov videom, monitoring stavenísk a dokonca aj systémy na ­videodohľad miest – všetky budú profitovať z hostovaných riešení.

Johan Paulsson
CTO, Axis Communications