Dnes už nik nestojí len o kameru

Každý si chce zaobstarať účinné a efektívne riešenie. Prechod od analógových k IP systémom umožňuje do kamier a bezpečnostného riešenia zabudovať viac funkcií vrátane záznamu obrazu priamo v kamere, jeho inteligentnú analýzu a ešte inteligentnejšiu kontrolu prístupu. Tieto možnosti následne nabádajú k posunu smerom  k sofistikovanejšiemu a proaktívnemu dohľadovému video systému, ktorý okrem toho, že ponúka vyššiu úroveň zabezpečenia, prináša firmám aj obchodné výhody, a to bez ohľadu na ich veľkosť.

Uplatnenie kamier s business intelligence otvára nové obchodné možnosti

Ako príklad môžeme uviesť maloobchodný sektor. Nedávna štúdia spoločnosti Axis zistila, že viac ako polovica (58 %) maloobchodných predajcov v UK má v pláne prejsť od analógových CCTV systémov na nové sieťové video systémy, pričom hlavným dôvodom je možnosť integrovať sieťové kamery s aplikáciami so súhrnným označením business intelligence (BI), čo sa dá voľne preložiť ako inteligentné spracovanie dát obchodnej prevádzky alebo všeobecnejšie a možno aj výstižnejšie ako systémy na podporu obchodného rozhodovania a zaistenie bezpečnosti. Integráciu aplikácií BI uvádzali maloobchodní predajcovia ako ten najzávažnejší dôvod pri rozhodovaní o prechode na sieťové video (IP dohľadové systémy).

Predajcovia môžu teraz využiť sieťové kamery a bez problémov ich integrovať do existujúcich aplikácií BI formou využitia otvorených infraštruktúrnych platforiem a rozhraní API. Rastúci dopyt po inteligentných sieťových kamerách novej generácie však poháňa atraktívnu možnosť prevádzkovať širokú škálu softvéru na analýzu obrazu priamo v samotnej kamere.Pokiaľ ide o kontinuitu a spoľahlivosť, inteligentné sieťové kamery nikdy nespia a svojim prevádzkovateľom poskytujú podporu 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Sú neustále na stráži a čakajú na impulz, kedy spustia záznam alebo operátorovi pošlú alarm.

Inteligentné video systémy navyše dokážu extrahovať obraz a dáta z dohľadového streamovaného videa a prepojiť tieto informácie s inými aplikáciami, napríklad s riadením systémov predaja alebo prístupovými či dochádzkovými systémami, čím vytvárajú nové prínosy a otvárajú nové obchodné príležitosti prostredníctvom funkcií prídavných doplnkov (add-ons). To môžu byť napríklad počítadlá osôb, demografické analýzy a upozornenie na tvorbu radov.

IP systémy otvárajú dvere do nového sveta riadení fyzického prístupu

Nárast IP technológií na trhu dohľadových systémov je súčasne hnacou silou čoraz obľúbenejšieho trendu, keď pôvodne bezpečnostné technológie prechádzajú do sieťového prostredia a riadenia fyzického prístupu.

Trh riadenia fyzického prístupu na celom svete má hodnotu približne 3 miliardy USD (2012) a tá by podľa spoločnosti IHS, ktorá sa zameriava na prieskumy trhu, do roku 2017 mala vzrásť na zhruba 4,2 miliardy USD, čo predstavuje ročný rast 7 percent. Pre mnoho firiem, obzvlášť v nových inteligentných budovách, je zrejmé, že prevod systémov riadenia prístupu do digitálneho prostredia prinesie isté výhody, napríklad nižšie náklady na inštaláciu a jednoduchšiu konfiguráciu a správu. Tieto nové prístupy súčasne umožňujú využiť širšiu všestrannosť týchto systémov a otvárajú ich integrácii ďalších bezpečnostných produktov.
Systémy riadenia prístupu budú po prechode na riešenia založené na protokole IP oveľa atraktívnejšie. Vyriešia napríklad mnohé obmedzenia existujúcich tradičných systémov a umožnia využiť mnoho ďalších funkcií, ktoré konvenčný systém kontroly dverí ponúknuť jednoducho nemôže.

Prepojenie týchto systémov so snímaním obrazu je len jedným príkladom veľmi častej požiadavky, ktorú bude možné splniť oveľa ľahšie pri nasadení riešení založených na IP technológii. V skutočnosti ide o to, že mnohé bežné a štandardizované digitálne prostredia majú potenciál vytvárať nespočetné príležitosti, ako integrovať ďalšie systémy, napríklad detekciu narušenia priestoru, požiaru a pod., do zjednotených, ľahko ovládateľných a používateľsky prívetivých systémov.

Podobne ako pri dohľadových systémoch bude prechod na sieťové (IP) riešenia v oblasti riadenia prístupu znamenať, že dôjde k posunu v používaní uzavretých značkových systémov v prospech otvorených riešení. Je veľmi pravdepodobné, že tieto riešenia budú založené na medzinárodných odborových normách.

Vytváranie systémov riadenia prístupov založených na protokole TCP/IP prinesie nové a zároveň oživí existujúce obchodné príležitosti. Firmy zamerané na integráciu rôznych riešení ocenia napríklad jednoduchú inštaláciu a možnosť integrácie riadenia prístupu s inými systémami. Distribútori objavia nové trhy a nových zákazníkov pretože budú mať voľnosť pri kombinovaní rôznych komponentov od rôznych výrobcov. Otvoria sa im tak nové a atraktívne obchodné ponuky a, samozrejme, tiež koncoví používatelia budú mať úžitok z cenovo dostupných a súčasne všestranných a prispôsobiteľných technológií, ktoré budú odolávať času a pomôžu zabezpečiť a chrániť cenné majetky.

Inteligentnejšie riešenia pre lepšiu budúcnosť

Vzhľadom na to, že prvá centralizovaná IP kamera bola vytvorená v roku 1996, urazil jej vývoj už relatívne dlhú cestu od, povedzme, pasívnejšieho dohľadového zariadenia, ktoré sa nám pozerá cez rameno a sleduje možné hrozby, až po množstvo proaktívnych doplnkových riešení. Tieto riešenia nás nielen chránia pred prípadnými hrozbami, ale navyše rozširujú obchodný prínos a otvárajú nám tak nové nekonečné príležitosti. Možnosť využívať infraštruktúru otvorenej platformy a rozhrania API je navyše výzvou pre každého, aby navrhoval a vyvíjal ešte inteligentnejšie riešenia pre lepšiu budúcnosť.

Šesť ďalších prognóz v odbore IP dohľadových systémov pre rok 2014 a nasledujúce:

  • Vysoké rozlíšenie HDTV (High Definition TV) sa pre dohľadové kamery stane štandardom. Budú schopné dosiahnuť dobre vyvážený pomer medzi rozlíšením a citlivosťou a budú tak vytvárať bezpečnejšie dohľadové systémy, ktoré bude možné využiť aj na identifikáciu osôb. Predpokladáme, že v priebehu roku 2014 sa hlavný záujem v tomto ohľade sústredí na prechod od HDTV rozlíšenia 720p na 1 080p.
  • Rozlíšenie 4K je prirodzeným ďalším krokom od HDTV na ceste k ďalšiemu zvyšovaniu obrazovej kvality. V odbore zabezpečenia je rozlíšenie 4K vítané v situáciách, ktoré kladú vysoké nároky na kvalitu obrazu a čitateľnosť detailov.
  • Farebné nočné snímanie a kamery s vysokým kontrastom budú nadobúdať čoraz väčší význam a počas niekoľkých ďalších rokov sa stanú takmer povinnou výbavou vzhľadom na rastúce nároky koncových používateľov a schopnosti vyvíjaných technológií.
  • Termovízia ako „detektor“ sa stane neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostných riešení.
  • Mobilné riešenia umožnia sledovať obrazy kamier kedykoľvek 
  • a kdekoľvek, pričom veľkosť obrazu a priepustnosť dátového toku pre obrazové súbory bude možné prispôsobiť tak, aby vyhovovali rôznym spôsobom použitia.
  • Inteligentné riešenia budú fungovať ihneď po „vybalení“ a bez nutnosti zložitého nastavovania. Dohľadové kamery budú čoraz inteligentnejšie a budú zvládať čoraz väčší počet funkcií. Znamená to, že kamera napr. začne snímať obraz a prihlási sa centrálnemu systému iba vtedy, keď dôjde k nejakej vážnej zmene či zisteniu narušiteľa v zábere. Bude tiež možné nastaviť výstražné hlásenia tak, že budú centrálny systém informovať vždy, keď sa niektorá z lokálnych kamier rozbije alebo bude potrebovať nejakú kontrolu.

Johan Paulsson
CTO, Axis Communications