Postaviť inteligentný dom nie je ľahká úloha. Vyžaduje si to erudovaných odborníkov každej profesie. Povedali sme si, že to, čo si takáto stavba vyžaduje, skúsime priniesť v sérii článkov, ktorú by sme pracovne mohli zastrešiť názvom „Staviame inteligentný dom“. Články budeme pripravovať v úzkej kooperácii s členom redakčnej rady Ing. Máriom Lelovským, ktorý má so svojou firmou Mediacontrol bohaté skúsenosti s realizáciou takýchto domov v úlohe integrátora technológií, dodávateľa domácej automatizácie a činiteľa, ktorý napokon domu vdýchne život. Seriál bude koncepčne rozdelený na päť základných tematických okruhov.

V prvom tematickom okruhu sa zamyslíme nad pojmom „inteligentný“ dom, čo si pod ním predstavujeme a čo očakávame. Vyberieme síce modelový avšak úplne reálny architektonický návrh stavby, s konkrétnym dispozičným riešením a rozlohou. Stanovíme si orientačný rozpočet celej investície. Dôležitým prvkom pri realizácií akejkoľvek stavby je architekt. Popýtame sa takých, ktorí už inteligentný dom realizovali, aká je ich predstava takéhoto domu a aké sú špecifické požiadavky pre jeho návrh. Prinesieme tiež názory majiteľov inteligentných ale aj konvenčných domov, prečo si vybrali práve takýto typy stavby, aké majú skúsenosti s bývaním v nich a čo by prípadne zmenili.

V druhom tematickom okruhu sa bližšie pozrieme na to, čo trh ponúka pri jednotlivých technológiách domu. Prinesieme prehľad a analýzu aktuálnych technologických riešení v oblasti HVAC, osvetlení, zabezpečovacích a prístupových systémoch, domácej automatizácie a zábavy, či systémov využívajúce obnoviteľné zdroje energie. Na záver sa zamyslíme nad tým, ktoré z technológií ma význam riadiť a do akej miery.

Tretí tematicky rámec vyzerá jednoducho, bude si však vyžadovať konzultácie so všetkými profesiami participujúcimi na stavbe. Pôjde totiž o prípravu a návrh technologického riešenia domu.

Vo štvrtej tematickej kapitole pristúpime k tvorbe a realizácii konkrétneho projektu domu. Uvedieme skúsenosti z praxe, zdôrazníme, čomu venovať zvýšenú pozornosť a naopak, pri čom nemrhať časom. Zameriame sa aj na servis domu, ako je monitoring, diagnostika, či vyhodnotenie a ladenie nastavení. Hoci dnešná technika poskytuje takmer nekonečné možnosti a značne uľahčuje život, v inteligentnom dome môže byť na príťaž bez adekvátneho správania sa jeho obyvateľov.

Posledná piata tematická stať sa bude zaoberať manuálom správneho používania domu. V nedávnej minulosti o ňom písal na stránkach iDB Journal aj člen redakčnej rady Ing. arch. Marian Šovčík, CSc. z AMŠ Partners. Jeho manuál sa síce vzťahuje na veľké komplexy v komerčnom segmente, s prehľadom sa však môže aplikovať aj na rezidenčnú sféru.

Budeme sa venovať nielen technickej časti ale aj finančnému aspektu našej stavby a pokúsime sa vyčísliť náklady na všetky jej položky od hrubej stavby až po jednotlivé technológie. Mimochodom, elektroinštalácie spolu so systémami merania, regulácie, riadenia a domáceho audia-videa stoja podľa názoru odborníkov od 10 do 20% z ceny celej stavby. Niektorí však toto číslo považujú za prehnané a operujú s hodnotami okolo 5 až 9%. Uvidíme, ktorí z nich budú mať v našom prípade pravdu.

Čo dodať na záver? Možno sme si týmto projektom stanovili naozaj ambiciózny cieľ. Verím však, že v spolupráci s odborníkmi ho privedieme do zdarného konca a vám, vážení čitatelia prinesieme podnetné a inšpiratívne čítanie. Ak vám v súvislosti s ním prídu na rozum otázky, na ktoré by ste chceli dostať odpoveď, neváhajte nás kontaktovať. Svoje otázky či pripomienky prosím posielajte na emailovú adresu blozon@hmh.sk. Teším sa na spoluprácu.