Prehľadové články

Prehľadové články

Alternatívne zdroje energie pre rodinný dom

V tomto článku je uvedený prehľad energetického potenciálu a využiteľnosti alternatívnych zdrojov energie pre rodinné domy. Primárnym cieľom je stanoviť energetickú sebestačnosť bežnej domácnosti pomocou akumulácie energie. Aby sa zaistil nepretržitý tok energie, je vhodné počítať s pripojením na distribučnú elektrizačnú sieť, ktorá by slúžila ako záložný zdroj energie v prípade poruchy alebo výpadku alternatívnych zdrojov energie.