Trojstupňová stratégia

Na správu energie používa Apple tzv. trojstupňovú stratégiu. Jej hlavným cieľom je nulová energická politika. Inými slovami, využívať 100% energie z obnoviteľných zdrojov.

Prvý stupeň stratégie sa zameriava na návrh a prevádzkovanie energeticky účinných objektov. Preto Apple optimalizoval využívanie energie v existujúcich prevádzkach a nové sú od základu navrhnuté s dôrazom na energetickú účinnosť. Jedným z príkladov je dátové centrum v Maiden, ktoré ako jediné zariadenie svojho typu a veľkosti získalo certifikáciu LEED Platinum. Zníženie množstva potrebnej energie na prevádzku zariadení je základným a najdôležitejších princípom, ktorý Apple dodržiava.

Za druhé: Apple chce používať čistú, obnoviteľnú energiu z projektov, ktoré sám vyvinul. Nielen, že vybudovali najväčšie fotovoltické pole v súkromnou vlastníctve a najväčšiu inštaláciu palivových článkov, ale aj nainštalovali fotovoltické panely a palilové články pre prevádzku Cupertino v Kalifornii.

Po tretie, ak nie je možné vytvoriť energiu vlastnými silami, zvyšné energetické potreby Apple plní zakúpením obnoviteľnej energie zo siete – hlavne pre prevádzky nachádzajúce sa na rovnakej sieti. Apple berie toto nakupovanie mimoriadne prísne: zakúpená energia z obnoviteľných zdrojov musí byť z nových projektov s cieľom podpory miestnych poskytovateľov. Energiu z obnoviteľných zdrojov navyše odoberajú zo siete v regióne, kde ju požadujú. V prípadoch, kedy nie sú schopní nakupovať obnoviteľnú energiu týmto spôsobom (nedovoľujú to miestne zákony) – Apple nakupuje kredity obnoviteľnej energie (REC – Renewable Energy Credits) z trhu.

Zásady využívania obnoviteľných zdrojov

Využívanie vlastných zdrojov OZE prinieslo pre Apple významné výsledky. V posledných troch rokoch spoločnosť zvýšila využívanie energie z obnoviteľných zdrojov pre globálne prevádzky z 35 na 75%.

Cupertino, Kalifornia

Energetická účinnosť

V roku 2012 dokončil Apple dvojročnú energetickú revíziu svojho hlavného sídla Infinite Loop v Cupertine. Výsledky boli pozitívne, kombináciou elektrickej energie a zemného plynu sa ušetrilo až 30% a to v dobe, keď kapacita zamestnancov vzrástla o viac ako 12%. Pozitívne výsledky dosiahli modernizáciou zariadení a vylepšením riadiacich systémov.

Modernizácia zariadenia

HVAC systémy a osvetľovacie komponenty nahradili modernými a vysoko účinnými jednotkami vrátane:

 • Nových vysoko výkonných chladiacich zariadení s magnetickými ložiskami bez trenia pre tichšiu a efektívnejšiu prevádzku a pre schopnosť efektívnejšie pracovať pri nízkom zaťažení, ktoré je znakom mierneho podnebia v okolí (následkom čoho znížili ­počet chladiacich zariadení na polovicu)
 • Nových a moderných kotlov, ktoré sú schopné efektívne pracovať už od 5% svojho menovitého tepelného výkonu
 • „Inteligentného“ odsávania výfukových plynov, ktoré menia svoju rýchlosť podľa hladiny oxidu uhoľnatého v garážach. Od tohto jediného bodu sa očakáva zníženie spotreby energie o 48 000 kWh.
 • Výmeny vonkajších a garážových svietidiel za vysoko výkonné indukčné a LED svietidlá s vysokou účinnosťou a životnosťou

Riadiace systémy

Retrofit štúdia identifikovala energetické úspory v existujúcich HVAC systémoch vrátane:

 • Inštalácie riadenia premenlivej rýchlosti s cieľom maximalizácie účinnosti zariadení, keďže HVAC systémy reagujú na meniace sa podmienky
 • Riadenia premenlivej rýchlosti zariadení, čím sa zaistí efektívne dodávanie chladiaceho vzduchu v optimálnej teplote a tlaku
 • Zvýšenia využitia vonkajšieho vzduchu na chladenie počas „priemerných“ dní v oblasti až v 80% celkového času
 • Oddelenia laboratórií a kľúčových miest fungujúcich 24/7 od ostatných priestorov

Výsledky

Modernizácia zariadení a úprava riadiacich systémov v budove Infinite Loop priniesla ročnú úsporu elektrickej energie vo výške 5,3 milióna kWh a ročné úspory zemného plynu vo výške 7,65 GWh. Apple počas posledných dvoch rokov modernizoval všetky prevádzky v Cupertino podľa modernizácie Infinite Loop a dosiahol:

 • 12 miliónov kWh v energetických úsporách
 • 14,65 GWh úspor zemného plynu
 • Celkovo vzaté: ušetrené emisie CO2 sa dajú prirovnať k distribúcii energie do 1600 domácností alebo ku odstráneniu 2200 automobilov z premávky.

Vlastné projekty Apple
V Cupertino má Apple vlastné projekty na obnoviteľnú energiu:

 • 500 kW bioplynu vyrábaného palivovými článkami v súčasnosti dodáva približne 4 milióny kWh obnoviteľnej energie ročne (ušetrí sa takmer 1200 ton emisií CO2)
 • Strešný fotovoltický systém pre prevádzku Vallco Parkway, ktorý bude mať v roku 2013 maximálny výkon 550 kW a ročnú produkciu 840 000 kWh.
 • Strešný fotovoltický systém pre prevádzku Homestead s maximálnym výkonom 180 kW a ročnou produkciou 270 000 kWh (pre rok 2013)

Dátové centrum Maiden, Severná Karolína

Splnenie energetických potrieb dátového centra Maiden pomocou mixu obnoviteľnej energie si vyžadovalo spustenie projektu kombinujúceho energetickú účinnosť vlastných projektov Apple s nákupom obnoviteľnej energie zo siete.

Energetická účinnosť a LEED certifikácia

Energetická účinnosť Maiden je mimoriadne vysoká a aj preto získala certifikáciu LEED Platinum. Žiadne iné dátové centrum porovnateľnej veľkosti ešte nedosiahlo podobnú úroveň LEED certifikácie. Medzi energeticky úsporné prvky v prevádzke patria:

 • Systém na uskladnenie chladenej vody s vylepšenou účinnosťou pomocou každodenného presunu 10 400 kWh spotreby energie v špičke na čas mimo špičku
 • Používanie vonkajšieho vzduchu chladeného cez ekonomizér (výmenník využívajúci teplo spalín s nízkou teplotou na predhrievanie napájacej vody) v nočných hodinách a v studenom počasí, ktoré v kooperácii s uskladnenou vodou umožňujú vypnúť chladenie na 75% celkového času
 • Extrémna presnosť riadenia chladenia a distribúcie studeného vzduchu s premenlivou rýchlosťou ventilátorov (aktívne riadenie prúdenia vzduchu v danom okamžiku)
 • Výkon pri vyššom napätí – zvyšuje sa efektivita a znižujú sa ­výkonové straty
 • Biela konštrukcia a farba strechy poskytuje maximálnu slnečnú reflektivitu
 • Vysoko účinné LED osvetlenie v kombinácii s pohybovými snímačmi
 • Monitorovanie prevádzky a analýza výkonu v reálnom čase
 • Pri stavebných prácach použili 14% recyklovaných materiálov, 93% stavebného odpadu a 41% materiálov nakupovali v okruhu 500 km od miesta stavby

Obnoviteľné zdroje energie Maiden

Apple v okolí dátového centra vybudoval najväčšie fotovoltické pole v súkromnom vlastníctve. Táto 100-akrová prevádzka z výkonom 20 MW dosahuje výrobnú kapacitu 42 miliónov kWh obnoviteľnej energie s nízkym obsahom uhlíka. Koncom roku 2012 sa rozhodli zdvojnásobiť kapacitu a začali so stavbou druhého fotovoltického poľa, ktoré by malo byť uvedené do prevádzky koncom roka 2013. NCUC (North Carolina Utilities Commision) v spolupráci s Apple vypracovali osobitné pravidlá, ktoré povoľujú používať na výrobu obnoviteľnej energie palivové články plnené bioplynom zo skládok a iných obnoviteľných zdrojov.

V súlade s týmito pravidlami Apple vybudoval 4,8 MW inštaláciu palivových článkov s bioplynom, ktorý ročne dodáva 40 miliónov kWh základného výkonu. Začiatkom tohto roku rozšírili tento projekt o 10 MW, čo z neho robí najväčšiu inštaláciu palivových článkov v USA dodávajúceho viac ako 83 miliónov kWh ročne.

Kapacita obnoviteľných zdrojov, ktoré Apple vybudoval v Severnej Karolíne, má kapacitu 124 miliónov kWh ročne, čo je viac ako dátové centrum Maiden spotrebovalo (104 milióna kWh) za rok 2012. Ešte tento rok má Apple v pláne spustiť ďalšiu fotovotickú elektráreň s výkonom 20 MW a celková ročná kapacita vlastných obnoviteľných zdrojov bude 167 miliónov kWh. Apple touto kapacitou pokryje aj rastúce potreby dátových centier. Emisie CO2 z týchto projektov sú porovnateľné s odstránením 24 500 motorových vozidiel z premávky alebo s distribúciou elektrickej energie do 17 600 domácností počas jedného roka.

Nákup obnoviteľnej energie

Keďže Severná Karolína neumožňuje priamy prístup k zdrojom, spoločnosť kupuje obnoviteľnú energiu od partnera, ktorý ju zabezpečí z miestnych zdrojov obnoviteľnej energie. Apple spolupracuje s NC GreenPower – nezávislou neziskovou organizáciou vytvorenou Štátnym zhromaždením, ktorá dodáva dátovým centrám Apple kredity obnoviteľnej energie (tzv. REC). Všetky kredity získané od NS GreenPower sú certifikované Green-e ENergy a sú vhodné pre RPS (Renewable Portfolio Standard) v rámci Severnej Karolíny.

Najväčší projekt spolupráce Apple s NC GreenPower je miestna skládka v okrese Catawba (len 3 km od dátového centra Maiden), kde vyrábajú elektrickú energiu využívaním odpadového metánu.

V tejto dobe má Apple viac ako 175 miliónov kWh REC od NC GreenPower, čo v kombinácii s vlastnými projektmi obnoviteľnej energie (fotovoltické polia, palivové články) predstavuje pokrytie plne zaťaženého dátového centra od prvého dňa prevádzky v roku 2010.

Dátové centrum Newark, Kalifornia

Od začiatku roku 2012 môže Apple získať energiu z obnoviteľných zdrojov priamo z veľkoobchodného trhu pre svoje dátové centrum v Newarku prostredníctvom programu „Direct Access“. Odvtedy je dátové centrum napájané 100% obnoviteľnou, prevažne veternou energiou z Kalifornie.

Dátové centrum Prineville, Oregon

Nové dátové centrum Prineville (vo výstavbe) je budované s ohľadom k životnému prostrediu. Apple má v Pineville prístup k dostatočnému množstvu lokálnych zdrojov obnoviteľnej energie, ktoré plne vyhovujú potrebám prevádzky. Spolupráca s miestnymi úradmi a množstvom poskytovateľov obnoviteľných zdrojov energie by mala priniesť energiu z vetra, slnka a tzv. „mikrohydro“. Mikrohydro projekty generujú energiu prostredníctvom vody pretekajúcej ­zavlažovacími kanálmi, ktoré sú súčasťou poľnohospodárskej ­oblasti Oregonu. Oregon umožňuje priamy veľkoobchodný nákup ­energie z obnoviteľných zdrojov cez Direct Access. Apple ho využíva na ­priamy prístup k lokálnym obnoviteľným zdrojom energie.

Dátové centrum Reno, Nevada

Ďalšie dátové centrum Apple sa nachádza v meste Reno a má ­rovnaký prístup k životnému prostrediu ako Maiden. Nevada je ideálnym miestom poskytujúcim prírodné slnečné žiarenie a ­geotermálne zdroje splňujúce potreby dátového centra Apple.

Ďalšie prevádzky Apple

Už 10 rokov Apple nakupuje 100% obnoviteľnej energie pre ­operačné stredisko v Texaskom Austine. Od tej doby pridal do zoznamu ďalšie operačné strediská v Elk Grove v Kalifornii, Cork v Írsku a prevádzku v nemeckom Mníchove. Rok 2012 bol úspešný aj pre prevádzky v Austrálii – skoro všetky používajú 100% obnoviteľné zdroje energie nakúpené z miestnych alebo regionálny projektov obnoviteľných zdrojov energie.

Apple Facilities, Environmental Footprint Report, Fiscal 2012
www.apple.com/environment