Podstatná časť energie a teda nákladov sa vynakladá na ohrev tej časti priestoru, ktorá nie je prevádzkovateľom reálne využitá, no táto z hľadiska vynaložených nákladov zbytočne spotrebuje ich podstatnú časť. Poznanie a eliminácia tohto fenoménu vedie k energeticky úsporným systémom a k výraznému zníženiu nákladov na zabezpečenie požadovaného teplotného komfortu. Vysoké náklady nie sú v mnohých prípadoch iba dôsledkom horších izolačných vlastností priemyselných budov pôvodných konštrukcií.

Snahy riešiť zníženie nákladov iba zateplením objektu bez riešenia primárnej efektivity vykurovacieho systému ako takého vedie síce k zníženiu nákladov na vykurovanie, ale dosiahnutá návratnosť vynaložených nákladov vedie zvyčajne k rozčarovaniu prevádzkovateľa. V nasledovnom článku sa budeme venovať základným fyzikálnym princípom šírenia tepla, ich porovnaním, porovnaním dostupných technických systémov, princípom návrhu úsporných vykurovacích systémov a princípom efektívneho riadenia vykurovania.

Teoretické východiská

Najprv si skúsme objasniť, čo je to vlastne teplo, a ako ho človek pociťuje. Teplota hmoty je jedným z prejavom jej energie, akým je napríklad tepelné kmitanie molekúl hmoty. Táto energia sa môže v zásade šíriť troma spôsobmi:

  1. konvekciou – prúdením,
  2. kondukciou – vedením,
  3. elektromagnetickým vlnením – sálaním.

...

Celý článok nájdete vo formáte PDF v Dokumentoch na stiahnutie.

 

Ing. Zdeno Boška
AUSTYN International