Energetická efektívnosť tepelných čerpadiel je hodnotená rôznym spôsobom. V laboratórnych podmienkach sa hodnotí COP (výkonové číslo respektíve vykurovací faktor) tepelného čerpadla pri plnom zaťažení v podmienkach podľa normy STN EN 14511 a tiež SCOP (sezónne výkonové číslo) podľa normy prnEN14825, ktoré zahŕňa energie potrebné na prívod a rozvod tepelnej energie pri stanovených tepelných záťažiach a klimatických podmienkach. SPF (sezónne výkonové číslo) je už hodnotené v reálnych podmienkach vo vzťahu ku budove, klimatickým podmienkam. Laboratórne namerané, vypočítané SCOP a namerané SPF v reálnych prevádzkových podmienkach umožnia stanoviť hodnoty SPF pre rôzne klimatické podmienky. Pomocou nich bude možné vypočítať koľko tepla z OZE privedú TČ do vykurovacieho systému, či ohrevu teplej vody podľa Smernice EP a R č. 2009/28/ES.

...

Celý článok nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku