Systémy manažmentu hospodaření s energií významně přispívají nejen k identifikaci možných optimalizací, ale také k ověření ­úspěchu realizovaných opatření. Automatizovaná hodnocení ­umožňují snadno průběžně dokumentovat spotřebu a náklady a vizualizovat efektivitu systémů správy budov. Manažment hospodaření s ­energií však není čistě technický úkol, ale spojení všech plánovaných a realizovaných akcí, jejichž cílem je využít co nejmenší množství energie při zajištění dané úrovně komfortu a výrobního výkonu (pro průmysl a obchod). Tento dvoudílný článek se soustředí zejména na technické aspekty hospodaření s energií. První část vysvětluje požadované technické a organizační předpoklady pro využití systémů hospodaření s energií a druhá část je věnována vizualizaci a vyhodnocení údajů o spotřebě.

Energetický manažment v rámci automatizace budov

Na obr. 1 je znázorněn tok informací souvisejících s technickým systémem manažmentu hospodaření s energií v rámci budovy. Energetické toky jsou změřeny, v případě potřeby normalizovány, uloženy (archivovány) pro pozdější zpracování a převedeny do srozumitelného formátu („vizualizovány“). Analýzy připravených sestav spotřeby umožňují identifikovat možnosti optimalizace. Realizované optimalizace snižují energetické toky, které je třeba změřit a vyhodnotit v novém cyklu. Vzniká tak průběžná sestava aktuálních hodnot spotřeby energie v rámci budovy a dokumentace efektivnosti realizovaných optimalizací.

...

Celý článok nájdete vo formáte PDF v Dokumentoch na staihnutie.

 

Michael Rader

marketingový manažér
CentrLine c/o
Honeywell GmbH