Detekcia vandalizmu

Okrem odolných krytov, ktoré vydržia aj niekoľko úderov bejzbalovou pálkou, majú nové IP kamery aj vlastnú inteligenciu. Kamera napríklad sama rozpozná, keď je jej objektív zastriekaný sprejom či zalepený žuvačkou a okamžite odošle správu operátorovi spolu so záznamom niekoľkých sekúnd pred vandalským útokom. Incident sa tak môže riešiť v reálnom čase s preukázateľným materiálom o napadnutí. To isté sa deje v prípade fyzického napadnutia kamery pri nadmernom otrase (údere).

Čítanie ŠPZ

Digitálne kamery môžu pri vjazde do nákupného strediska či do priemyselného objektu prečítať ŠPZ vozidla a vygenerovať špecifický parkovací lístok. Opäť na to treba inteligentnú aplikáciu tretej strany, ktorá sa do kamery nahrá. No ak do systému pridáte databázu vozidiel s neobmedzeným vstupom a prepojíte kameru so závorou, môže kamera sama konkrétnym automobilom automaticky otvárať závoru – bez potreby ďalších zariadení, serverov alebo počítačov.

Detekcia „flákačov“

Tzv. Loitering detection umožňuje kamerám rozpoznať, že v ich zornom uhle prebieha nejaká neobvyklá aktivita. Napríklad biela stena v podchode zvyčajne nie je miestom, kde by sa ľudia dlho zdržiavali – pokiaľ teda nejde o horlivo „pracujúcich“ sprejerov. Podobné je to napríklad v okolí priemyselných objektov či iných chránených zón. Inteligentné aplikácie v kamere dokážu automaticky upozorniť na nezvyčajnú aktivitu, takže operátor môže zareagovať okamžite a urobiť potrebné protiopatrenia. Detekcia „postávania“ môže byť využívaná napr. aj vo výrobných halách, v skladoch, odpočinkových miestnostiach alebo na miestach vyhradených na fajčenie, kde môže upozorniť na prípadných „zašivákov“.

Počítanie ľudí

Počítanie ľudí je základný nástroj tzv. Business intelligence v maloobchode. Pri dverách predajne sa nainštaluje s inteligentnou aplikáciou na počítanie ľudí, ktorá má bezkonkurenčnú presnosť 95 – 99 %, pretože zachytí aj viac ľudí prechádzajúcich daným priestorom naraz. Prepojením s pokladňou možno získať hodnotu tzv. konverzného pomeru, teda informáciu, koľko percent návštevníkov sa stalo skutočnými zákazníkmi. Všetky dáta možno potom ľahko vygenerovať do prehľadných tabuliek a využiť ich pri vyhodnotení úspešnosti marketingových kampaní alebo pri ďalšom plánovaní.

Vytváranie tepelných máp

Takzvané tepelné mapy sa opäť využívajú najmä v predajniach. Umožnia manažérovi identifikovať najviac navštevované miesta predajne, úplne mŕtve oblasti alebo takzvané „hrdlá fľaše“, kde sa ľudia najviac hromadia. Na základe obrazov z kamery (napríklad kupolovitá kamera s dosahom 360°, umiestnená na strope) sa vytvára farebná tepelná mapa, ktorá ukáže typický pohyb zákazníkov v reálnom čase alebo za určité zvolené obdobie. Vďaka týmto údajom môže manažér optimalizovať prevádzku a usporiadanie predajne. Výsledky môže opäť ľahko zmerať a porovnať s počtom predaných kusov tovaru a ďalšími ukazovateľmi, čo mu pomôže pri plánovaní a zvyšovaní efektivity. Tepelná mapa je výborným nástrojom pri umiestňovaní akciových tovarov do predajní.

Počítanie radov

Aktívne organizácie radov na letiskách a v predajniach nielen redukuje frustráciu netrpezlivých zákazníkov, ale tiež im dá viac času na nákupy a prechádzanie obchodom. Vďaka presným informáciám o počte ľudí v radoch a o čase, ktorý v nich zákazník strávi, môže manažér lepšie využiť dostupný personál. Inteligentné aplikácie v IP kamerách predstavujú aj v tomto ohľade flexibilné, výkonné a úsporné riešenie.

Odhad veku a pohlavia zákazníka

Ako zo sci-fi môžu vyzerať aplikácie na detekciu tváre, vďaka ktorým dokážu kamery odhadnúť vek a pohlavie návštevníkov. Táto aplikácia vie rozlíšiť muža od ženy s 90 % presnosťou, takže v Európe ju už používajú niektoré obchodné reťazce. Kamera umiestnená pri vchode alebo pokladni tak môže vytvoriť presnú štatistiku o zákazníkoch predajne, s ktorou môže ďalej manažér pracovať, pričom môže napríklad zmeniť vystavený sortiment a zacieliť sa tak presnejšie na mužskú či ženskú klientelu alebo určitú vekovú skupinu.

Odhalenie zlodeja

Letisko v Sydney je jedným z najmodernejších na svete, teda minimálne pokiaľ ide o kamerový systém. Je jedným z prvých, ktoré využíva čisto IP kamery a testuje nasadenie inteligentných aplikácií na odhalenie zlodejov. Kamery vás napríklad snímajú pri kontrole batožiny pred vstupom do odletovej haly a ak nastane situácia, že by napríklad niekto cudzí po kontrole zobral niečo z vašej nádoby, upozorní na tento fakt obsluhu.

Video síce ešte nedokáže zázraky, ako napríklad prečítať z kamerového záznamu z oka obete odraz jeho vraha, ale automatická video analytika nájde svoje uplatnenie v mnohých oblastiach už dnes.

Juraj Redeky
TAKTIQ COMMUNICATIONS s.r.o.