Pretože sa dosiaľ neustálila jednoznačná definícia pojmu biomasa, považuje sa niekedy za biomasu aj:

  • komunálny odpad,
  • nemocničný odpad,
  • skládkový plyn (zo skládok odpadov, z čistiarenských kalov).

Poľnohospodárska biomasa

Ako zdroj poľnohospodárskej biomasy je možné využívať najmä bioplyn z exkrementov poľnohospodárskych zvierat (zoomasa) a ďalej spaľovanie slamy a drevných odpadov z vinohradov a sadov. V súčasnosti sa však zatiaľ najčastejšie realizuje len výroba bioplynu z exkrementov poľnohospodárskych zvierat.

Poľnohospodárska biomasa sa delí do troch základných skupín:

  • biomasa vhodná na spaľovanie (slama a drevený odpad)
  • biomasa vhodná na výrobu bioplynu (z exkrementov hospodárskych zvierat, zo zelenej hmoty)
  • biomasa vhodná na výrobu kvapalných biopalív

Z poľnohospodárskej biomasy sa dá na spaľovanie využívať slama a drevný odpad samostatne alebo v rámci spaľovania spolu s fosílnymi palivami a takisto bioplyn pochádzajúci z poľnohospodárskej biomasy.

...

prof.Ing. Peter Horbaj, PhD.
peter.horbaj@tuke.sk
Katedra energetickej techniky, SjF TU Košice

Ing. Natália Jasminská, PhD.
natalia.jasminska@tuke.sk
Katedra energetickej techniky, SjF TU Košice

Ing. Patrícia Čekanová
patricia.cekanova@tuke.sk
Katedra energetickej techniky, SjF TU Košice

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
peter.taus@tuke.sk
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, TU Košice 

Pokračovanie - viď PDF súbor v Dokumentoch na stiahnutie