Nevýhody biomasy ako zdroja energie:

  • väčší objem paliva a podstatne väčšie nároky na skladovacie priestory,
  • nutnosť úpravy paliva vyžaduje inštaláciu nových zariadení a tým zvýšené investície, ktoré sa premietajú do ceny paliva aj do ceny energie,
  • pomerne zložitá manipulácia s palivom oproti tradičným palivám a zdrojom energie,
  • lokálne využitie paliva – problémy s prepravou, ktorá neúmerne zvyšuje cenu,
  • nutnosť likvidácie popola, ktorý sa však môže pri vhodných ­podmienkach využiť ako hnojivo, čím táto nevýhoda odpadá.

8. Drevo – jeho zloženie a vlastnosti

Drevo je prírodný heterogénny materiál z mnohých látok, ktoré majú podobnú alebo aj veľmi rozdielnu chemickú štruktúru. Najjednoduchší spôsob klasifikácie týchto látok v dreve je nasledujúci:

 A) hlavné zložky (polyméry) 90 až 97 %, z toho:

  • sacharidická časť – celulóza (35 až 50 %)
  • hemicelulózy (20 až 35 %)
  • aromatická časť – lignín (15 až 36 %)

B) sprievodné (akcesorické) zložky 3 až 10 %, a to:

  • anorganické minerálne zlúčeniny,
  • organické monoméry a polyméry.

...

prof.Ing. Peter Horbaj, PhD.
peter.horbaj@tuke.sk
Katedra energetickej techniky, SjF TU Košice

Ing. Natália Jasminská, PhD.
natalia.jasminska@tuke.sk
Katedra energetickej techniky, SjF TU Košice

Ing. Patrícia Čekanová
patricia.cekanova@tuke.sk
Katedra energetickej techniky, SjF TU Košice

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
peter.taus@tuke.sk
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, TU Košice

 

Pokračovanie - viď PDF súbor v Dokumentoch na stiahnutie