Bezpečnostné technológie

Ľudia si už v súčasnosti vyberajú pokročilejšie systémy, ako sú alarmy proti otvoreniu dverí či okien. Často možno medzi inštaláciami vidieť bezdrôtové bezpečnostné kamery či alarmy strážiace príjazdové cesty, ktoré ich môžu upozorniť na možné problémy ­dostatočne skoro predtým, ako sa niekto priblíži k domu alebo vstúpi na pozemok. Snímače pohybu dokážu aktivovať výkonné osvetlenie, ktoré osvieti aj tie najskrytejšie kúty vášho majetku, čo takmer znemožňuje narušiteľom zakrádať sa okolo domu za tmy. Tieto a mnohé ďalšie funkcie možno bez problémov začleniť do domového bezpečnostného systému.

Bezdrôtové snímače

Bezdrôtové snímače dokážu zabezpečiť dvere a okná v celom dome. Výhodou použitia tohto druhu snímačov je, že ich možno umiestniť na ťažko dosiahnuteľných miestach bez potreby inštalácie káblov cez celý dom. Bezdrôtové snímače sú aj výbornou voľbou pre tých majiteľov domov, ktorým záleží aj na estetickom riešení domového bezpečnostného systému. Navyše sú rovnako spoľahlivé ako tie drôtové. Ak má bezpečnostný riadiaci panel zabudované funkcie na bezdrôtovú komunikáciu, môžete využiť všetky výhody bezdrôtových snímačov ako náhradu za tradičné drôtové snímače.

Bezpečnostný riadiaci panel

Bezpečnostný riadiaci panel zohráva úlohu „prevádzkového centra“ vášho domového bezpečnostného systému. Vo väčšine inštalácií je umiestnený blízko hlavného vchodu. Najčastejším miestom druhého riadiaceho panela je hlavná obývačka, vďaka čomu možno ovládať a riadiť celý systém ešte pred odchodom do spálne. Avšak podľa potreby možno takisto nainštalovať aj ďalšie riadiace panely na rôznych miestach v dome. Väčšina bezpečnostných riadiacich panelov má aj zabudovaný ­displej, ktorý informuje používateľa o dôležitých údajoch a stavoch domu.

Upozorňuje napríklad na zabudnuté otvorené okno alebo na presnú pozíciu aktivovaného dymového alebo dverového alarmu. Niektoré panely majú aj tzv. tlačidlo núdzového volania, po stlačení ktorého sa dom okamžite spája s pultom centrálnej policajnej ochrany, hasičmi alebo inými záchrannými zložkami. Iné panely zase disponujú zabudovanou funkcionalitou na hlasovú komunikáciu, čo umožňuje priamo komunikovať so záchrannými zložkami.

Detektory pohybu

Detektory pohybu sú v rámci domového bezpečnostného systému v druhej línii ochrany. Využívajú rôznorodé technológie, napr. ­infračervené svetlo, ultrazvuk alebo mikrovlnné snímače. Ak zlodej prenikne do vášho domu a alarm sa nezapne, detektory pohybu vás upovedomia o jeho prítomnosti. Možno ich použiť aj vo vonkajšom prostredí, tiež ich možno pripojiť do domového bezpečnostného systému. Pokročilé technológie už umožňujú aktiváciu detektorov pohybu len v prípade, že pohyb spôsobí nejaká osoba s inou výškou alebo hmotnosťou, ako je v systéme zadefinované. Tento typ detektorov je výborným riešením pre tých majiteľov domov, ktorí vlastnia domáce zvieratá, ktoré sa môžu voľne pohybovať mimo aj vnútri domu. Snímače umožňujú používať domový bezpečnostný systém v čase, keď nie ste doma, a to bez toho, aby domáce zvieratá rušili jeho činnosť. Výber detektorov pohybu, ktoré budú najviac vyhovovať vášmu domu, závisia od celej inštalácie a domáceho prostredia.

Služby aktívneho monitorovania

Faktom je, že žiaden sused ani priateľ nedokáže strážiť váš dom a vašu rodinu každú minútu dňa. No vďaka aktívnemu monitoringu systémom 247, ktorý dokáže zabezpečiť nejeden dodávateľ ­bezpečnostného riešenia, môžete spávať spokojne, či už ste doma alebo nie. Pretože viete, že v prípade nejakej neočakávanej udalosti je pomoc vo veľmi krátkom čase nablízku. Napr. pri vlámaní alebo požiari upovedomí váš moderný systém dodávateľa bezpečnostného riešenia. V priebehu niekoľkých sekúnd sú príslušné záchranné a bezpečnostné zložky skontaktované a vyslané k vášmu domu. Vďaka tomu sa môžete počas najbližších chvíľ venovať tomu najdôležitejšiemu – uistiť sa, že vaši najmilší sú v bezpečí.

Znížte vaše riziko

Výskumy preukázali, že ak preniknutie do domu zaberie viac ako pár minút, vlamač si to nasmeruje niekam inam. Ak sú nútení robiť to za svetla, nedokážu to urobiť bez počuteľného hluku, alebo musia stráviť dlhý čas tým, aby sa dostali do domu. Vo väčšine takýchto prípadov si zlodeji vyberú ľahší cieľ. Existuje niekoľko cenovo ­dostupných spôsobov, ako pridať dodatočnú ochranu do celého ­systému zabezpečenia. Strategicky rozmiestnené osvetlenie a úprava okolia, bezpečnostné dvere a špeciálne povlaky na oknách sú len niektoré zo spôsobov, ako odradiť kriminálnikov. Buďte si istý, že zlodeji potom nebudú považovať váš dom za ľahkú korisť.

Dvere a zámky

Najčastejším spôsobom, ako sa zlodeji dostanú do domu, sú ­nezamknuté vchodové, zadné alebo garážové dvere. Takže prvým krokom pri ochrane domu pred nenásilným vniknutím do domu je zamknutie dverí. A to aj v prípade, že ste doma. V nasledujúcej časti uvádzame niekoľko odporúčaní na kontrolu aalebo výmenu dverí a zámkov:

 • Ako pomoc pred násilným vniknutím používajte dvere z jednoliateho pevného materiálu alebo kovové dvere, a to na všetkých vstupoch (na rozdiel od drevených dverí alebo dverí so sklenenou výplňou).
 • Širokouhlý, 160° priezor na dverách vo výške 147 cm nad ­zemou pomôže zazrieť návštevníkov domu.
 • Odolné zámky v bezpečnostnej triede 1 alebo 2 poskytujú lepšiu ochranu ako štandardné zámky v triede 3, pričom ich možno použiť aj pri exteriérových dverách ako ochranu pred vysponkovaním či odvŕtaním.
 • Cylindrické zámky (deadbolt) so zošikmeným krytom ochránia pred kliešťami, ktoré môžu zničiť piny cylindrickej vložky.
 • Guľová (knob) cylindrická vložka s blokovacím mechanizmom chráni pred zlodejmi, aby nedokázali otvoriť dvere s kreditnou kartou alebo iným zariadením.

Okná

Ďalším jednoduchým spôsobom, ako sa môžu zlodeji dostať do domu, sú nezamknuté alebo otvorené okná. Okná na prízemí sú najľahším terčom a ak sa blízko domu nachádza strom, plot alebo má dom aj balkón, sú okná na prvom poschodí tiež lákadlom. Ak je okno viditeľné z ulice, šanca, že si zlodej vyberie práve váš dom, rastie. Keďže zavretie okien počas celého dňa je nezmyselné, môžete zvýšiť ich bezpečnosť prostredníctvom niekoľkých zlepšení:

 • Zavreté a zamknuté okná bude možné ťažšie vypáčiť, ak sa ­medzi okno a rám umiestni drevená alebo kovová tyč.
 • Ak možno cez niektoré z otvorených okien dosiahnuť na dvere a tak ich otvoriť, mali by ste toto okno zatvárať a zamykať častejšie ako ostatné okná v dome.
 • Na horizontálne umiestnené okná je dobré nainštalovať protizdvíhací mechanizmus, ktorý zabráni nadvihnutiu okna z rámu.
 • Nalepte na okná v úrovni ulice označenie proti vlamačom alebo označenie, že dom je strážený bezpečnostným systémom, a to tak, aby bolo čo najviac viditeľné.

Osvetlenie

Ďalším krokom pri ochrane vášho domu pred zlodejmi je vhodné osvetlenie. Väčšina vlastníkov domov si myslí, že sa to týka len exteriéru, ale rovnako dôležité je počas noci osvetliť niektoré vnútorné priestory domu. Podobne ako v exteriéri, aj v interiéri možno skombinovať osvetlenie s detektormi pohybu, čo dokáže odradiť zlodejov a upovedomiť vás o pohybe v okolí domu. V nasledujúcej časti uvádzame niekoľko odporúčaní, ktoré by ste mali zohľadniť ešte pred výberom a inštaláciou systému osvetlenia:

 • Vnútri domu použite časovače zapínania osvetlenia s pravidelným zapínaním, čo vytvorí aj počas noci či vašej neprítomnosti dojem stálej aktivity.
 • Detektory pohybu sú účinným a efektívnym riešením na osvetlenie príjazdovej cesty vedúcej k vášmu domu, vchodovým ­dverám, dverám garáže a zadnej časti domu.
 • Bezpečnostné osvetlenie exteriéru domu by malo poskytovať ­viditeľnosť v noci do vzdialenosti najmenej 30 m.

Alarmové systémy

Celkový plán ochrany domy bude kompletný len vtedy, ak bude dom vybavený domovým bezpečnostným systémom. Len čo je ­takýto systém nainštalovaný, odhad celkového rizika určí, koľko alarmov potrebujete, aby ste pokryli tie najzraniteľnejšie miesta domu. Detektory pohybu nainštalované vnútri, ako aj vonkajšie bezpečnostné systémy (napr. videodohliadací kamerový systém) dokážu poskytnúť ďalší stupeň ochrany. Len pár poznámok k bezpečnostným systémom:

 • Alarmové systémy v kombinácii s viditeľným označením sú silným odstrašovacím riešením pre zlodejov.
 • Alarmové systémy by mali byť pre dosiahnutie najväčšej účinnosti vybavené aj hlučnou sirénou alebo zvonením.
 • Stále udržiavajte zoznam, ktorý určuje, kto všetko bude o alarme upovedomený, aktuálny.
 • Naučte vašich susedov, či a ako môžu reagovať v prípade spustenia vášho alarmu.
 • Ubezpečte sa, že váš alarmový systém je profesionálne nainštalovaný, naprogramovaný a počas roka udržiavaný.
 • Mnohí výrobcovia už majú v rámci svojich bezpečnostných riešení zahrnuté aj monitorovanie oxidu uhoľnatého a prítomnosti dymu a plameňa.

Zníženie poistky za poistenie domu

Väčšinu faktorov, ktoré určujú veľkosť poistky vášho domu – ako napr. poloha a hodnota –, nemožno zmeniť. Avšak väčšina poisťovacích spoločností priznáva zaujímavé zľavy tým majiteľom domov, ktorí majú nainštalovaný domový bezpečnostný systém. Každý poskytovateľ poistného má svoje vlastné, špecifické požiadavky na úroveň zabezpečenia, za ktoré poskytuje zľavy. Opýtajte sa vášho poskytovateľa poistenia, aby ste zistili, ako ochrániť váš dom a súčasne ušetriť peniaze!

Budúcnosť bezpečnosti domov

Na trhu sú dostupné požiarne alarmy, ktoré namiesto dymu detegujú teplo, či detektory pohybu, ktoré dokážu rozlíšiť medzi človekom – zlodejom a domácimi zvieratami. To sú len niektoré z inovácií v ­oblasti bezpečnosti domov, ktoré sa objavili v posledných rokoch a znamenali zníženie počtu falošných alarmov a zvýšenie celkovej účinnosti bezpečnostného systému. Tie sa rok čo rok nezlepšujú len vďaka pokroku v technológiách, ale začínajú byť aj cenovo dostupnejšie. Všetky tieto skutočnosti umožňujú väčšiemu počtu ľudí chrániť svoje domovy – ba čo viac, chrániť svoje rodiny podstatne účinnejšie ako kedykoľvek predtým.

Zdroj: Home Security 101, The Path to a Safer Home Starts Here, ADT Security Services, Inc. [online]. Citované 14. 8. 2012.