Flexibilita/Joint projekty/Európska perspektíva

Tab. 11 (NAT) a tab. 12 (ACT) ukazuje, že Slovensko bude mať prebytok produkcie OZE každý rok v oboch diskutovaných prípadoch pri zohľadnení indikatívnej trajektórie národných OZE cieľov do 2020. Táto skutočnosť ponúka Slovensku možnosť dodatočných príjmov na kompenzáciu výdavkov pre politické opatrenia. Nadbytočná produkcia môže byť virtuálne exportovaná napr. prostredníctvom štatistickým prevodom na iné EÚ členské štáty, ktoré budú mať deficit rozvoja OZE v porovnaní s ich OZE cieľmi. Ak budú iné krajiny nasledovať politický prístup navrhnutý v NAT prípade, významný podiel slovenského prebytku môže byť potom požadovaný na európskej úrovni a očakávaný príjem v roku 2020 by mal byť v podobnej miere ako slovenské ročné výdavky na podporu nových OZE (inštalovaných medzi 2006 – 2020).

...

Pokračovanie - viď PDF súbor v Dokumentoch na stiahnutie

Gustav Resch, Christian Panzer, Sebastian Busch
Viedenská technická univerzita, Energeticko-ekonomická skupina, Viedeň, Rakúsko

Mario Ragwitz, Daniel Rosende
Fraunhofer výskumný inštitút, Karlsruhe, Nemecko

Monika Rothová
Energetické centrum Bratislava, Slovensko