Volba tepelného čerpadla spolu s dalším zdrojem tepla

Používat pouze jeden zdroj energie k vytápění není vždy ekonomicky výhodné a závislost na jediném zdroji může být i riskantní. Jako příklad lze uvést elektrické vytápění. V době delšího výpadku proudu nám může dům velmi prochladnout, nebo dokonce zamrznout. Potřebný výkon pro vytápění objektu je ekvivalentní vypočtenou tepelnou ztrátou ve Wattech, kterou jsme určili v předchozích kapitolách. Celý výkon vypočtený podle tepelných ztrát je třeba dodávat pouze při nejnižších venkovních teplotách, které trvají jen několik málo dní v roce. Aby náklady na provoz tepelného čerpadla nebyly tak vysoké a bylo ho možné využívat i při nízkých teplotách, používá se často v kombinaci s druhým zdrojem tepla. Dalším důvodem je i fakt, že předimenzované tepelné čerpadlo má podstatně kratší životnost, protože dochází k častějšímu spínání kompresoru. Kombinace tepelného čerpadla s druhým zdrojem, který je v provozu pouze při nízkých venkovních teplotách, se nazývá bivalentní zapojení a lze ho realizovat dvěma způsoby [4]

Bivalentně alternativní způsob provozu

Nad stanovenou venkovní teplotou, takzvaným bivalentním bodem (např. -5 °C), pracuje výhradně tepelné čerpadlo. Při nízkých teplotách se tepelné čerpadlo vypne a zásobování teplem přebírá kotel. Regulace tepelného čerpadla automaticky zajišťuje přepínání mezi výrobníky tepla. Bivalentně alternativní způsob provozu se hodí zejména pro topná zařízení s vysokými teplotami systému, s jakými se často setkáváme ve starších budovách. Kotel potom dodává teplo, když je při klesajících venkovních teplotách potřeba vyšších výstupních teplot, které leží nad dosažitelnou výstupní teplotou tepelného čerpadla [4].

... 

Ing. Alexander Ciller 

Pokračovanie - viď PDF súbor v Dokumentoch na stiahnutie