Tento článok uvádza spôsob implementácie fuzzy logiky na systémoch Tac Xenta od firmy Schneider Electric. Systémy Xenta patria medzi voľne programovateľné systémy určené pre oblasť BMS (Building Management System). Najčastejšie úlohy v BMS sú regulácia teploty, riadenie kaskády zdrojov tepla/chladu (kotlov, tepelných čerpadiel, chladiacich jednotiek), osvetlenia, prepínanie režimov, alarmový systém a ďalšie. Pri rozhodovaní zapínania a vypínania jednotlivých subsystémov riadeného procesu sa doteraz výhradne používala dvojhodnotová logika (crisp logika). Hlavným dôvodom je nízkoúrovňový návrh softvéru a technologická jednoduchosť riadiacich systémov, s ktorou je spojená aj nižšia cena týchto systémov. Fuzzy rozhodovanie je vhodné použiť pri prepínaní režimov a pri regulácii alebo vyhodnocovaní alarmových stavov. Použitie metodiky demonštrujeme na jednoduchom príklade prepínania režimu kúrenie/chladenie.

Pokračovanie - viď PDF súbor v Dokumentoch na stiahnutie