Investor si veľakrát nevie vybrať výrobcu a dodávateľa inteligentnej inštalácie. Nevie sa rozhodnúť, na základe čoho si vybrať. Nevie, čo od inteligentnej inštalácie požadovať. Sme však presvedčení, že aj v tomto množstve jednotlivých systémov si vie investor vybrať správne, a to takú inteligentnú inštaláciu, aby presne vyhovovala jeho požiadavkám. Tvrdenie, že každá inteligentná inštalácia je vhodná pri akýchkoľvek požiadavkách, nie je pravdivé. Môže to tvrdiť len človek, ktorý je zameraný len na jednu inteligentnú inštaláciu  a v nej je aj zaškolený, alebo ktorý nepozná systémy inteligentnej inštalácie, ich inštaláciu a programovanie.

Ďalej si opíšeme funkcie, ktoré od inteligentnej inštalácie môžeme očakávať a požadovať. Sú to základné funkcie, ktoré robia z klasickej elektroinštalácie inteligentnú inštaláciu. Pri výbere vhodnej inteligentnej inštalácie si pri každej opísanej funkcii spravte hviezdičku. Vyberte si inteligentnú inštaláciu, ktorá bude mať najviac hviezdičiek a bude v rozmedzí vašich finančných možností. Verte, že za prijateľné peniaze dnes získate inteligentnú inštaláciu so zaujímavými funkciami.

Zmeny v budúcnosti

Pri správnom návrhu inteligentnej inštalácie možno akékoľvek funkcie a logické podmieňovanie v budúcnosti meniť. Toto je najdôležitejšia a najzákladnejšia funkcia, ktorou sa inteligentná inštalácia odlišuje od klasickej elektrickej inštalácie. Akékoľvek zmeny v systéme možno vykonať buď cez servisnú organizáciu, alebo samostatne cez rôzne rozhrania programovania. Pri tejto funkcii bude mať každá inteligentná inštalácia hviezdičku – ak ju nemá, tak nie je inteligentná.

Používateľké rozhranie programovania – nastavenia

Každý výrobca inteligentnej inštalácie sa snaží zjednodušovať  a približovať programovacie rozhranie používateľom týchto systémov.

V tejto časti inteligentnej inštalácie vidíme obrovské rozdiely medzi jednotlivými systémami – jej výrobcami. Zamerajte sa na túto funkciu a odskúšajte si všetky možnosti zmien a programovania systému inteligentnej inštalácie. Vyskúšajte, aké náročné je programovanie, prípadne zmena parametrov v systéme – zmeny časových úsekov, nastavených teplôt a pod. Niektoré systémy majú veľmi dobre prepracované programovacie rozhrania. Pri tejto funkcii si spravte hviezdičku vtedy, keď vám sadne spôsob programovania a zmeny funkcií systému. Je to každého osobný pohľad a úroveň znalosti počítačov.

Podmieňovanie funkcií

Ide o rôzne podmienky vykonávania povelov, o množstvo a úroveň jednotlivých podmienok. Najlepšie si to ukážeme na príklade.

Príklad 1: Zákazník požaduje spínanie osvetlenia pohybom, a to len keď je súmrak (1. podmienka – úroveň). Toto osvetlenie sa však má zapínať len v určitom časovom úseku, napr. v čase medzi 22:00 – 23:00 (2. podmienka – úroveň), a len v letnom období (3. podmienka – úroveň). Tu ide o trojúrovňové podmieňovanie, ktoré určite nezvládne každý systém IEI.

Príklad 2: Zavlažovanie je nastavené tak, aby sa spustilo, len keď je sucho, a to len v čase od 22:00 do 4:00 hod (1. podmienka). Tu ide o jednoúrovňové podmieňovanie.

Príklad 3: Pri zapnutí svietidla sklopiť žalúzie, a to len vtedy, keď je tma – súmrak (1. podmienka), vykonať to len vtedy, keď je dcéra/syn/svokra doma (2. podmienka). V tomto príklade ide o dvojúrovňové podmieňovanie a elegantne ho tiež nevie realizovať každý systém inteligentnej inštalácie.

V tejto časti si za každú úroveň podmieňovania spravte jednu hviezdičku. Reálne pri klasických RD však využijete maximálne tri až štyri úrovne. Ak by ste v budúcnosti mali záujem o rozširovanie systému s rôznym podmieňovaním ohľadom zavlažovania, filtrácie bazéna či kosenia trávnika, určite sa poobzerajte po systéme minimálne so štvorúrovňovým podmieňovaním.

Grafické rozhranie

Grafické rozhranie je zariadenie – tablet, počítač, dotyková plocha cez ktoré možno ovládať a meniť funkcie a sledovať stav inteligentnej inštalácie. Dnes už zväčša ide o aplikácie pre Android, Windows  a iOS, ktoré si môžete nainštalovať na vaše zariadenia a ovládať inteligentnú inštaláciu. Túto funkciu tiež treba odskúšať a poriadne sa s ňou zoznámiť. Denne ju budete využívať pri nastavovaní a sledovaní systémov inteligentného domu. Dotykové LCD plochy dodávané špeciálne k jednotlivým systémom inteligentnej inštalácie sú už na ústupe. Pridajte hviezdičku, ak je podporovaný váš obľúbený operačný systém tabletu či smartfónu (Android, iOS, Windows, BlackBerry).

Zmena parametrov cez grafické rozhranie

Požadujte, aby sa zmeny základných parametrov systému v grafickom rozhraní, ktorý sme opisovali, vykonávali jednoduchým spôsobom. Ide o parametre:

  • teplota v miestnostiach,
  • útlmový, normálny a komfortný režim vykurovania,
  • útlmový, normálny a komfortný režim chladenia,
  • zmena časových úsekov (osvetlenia a vykurovania v čase).

Vykurovanie v čase znamená, že každá miestnosť má rôzne režimy a tým je aj požadovaná teplota rôzna v konkrétnom čase (v kúpeľni je ráno o 8:00 hod. 23 °C, následne nastáva útlm na 19 °C až do 18:00 hod., keď znovu stúpa na 23 °C až do 21:00 hod. a následne prechádza do útlmu). Podobne sa nastavujú aj ostatné priestore v objekte.

Virtuálne tlačidlá v grafickom rozhraní

Každá inteligentná inštalácia umožňuje ovládať systém cez spínače fyzicky rozmiestnené v jednotlivých priestoroch, ale aj cez grafické rozhranie (tablety, smartfóny, PC a pod.). V tomto grafickom rozhraní sa väčšinou nedá programovať (niektorí výrobcovia umožňujú meniť základné parametre, ako je napr. požadovaná teplota v miestnostiach či časové úseky). Virtuálne tlačidlo je dôležitá funkcia, ktorú by ste mali požadovať od dodávateľa inteligentnej inštalácie, pričom do grafického rozhrania možno inštalovať neobmedzené množstvo virtuálnych tlačidiel, a to kedykoľvek v budúcnosti. Nejde však  o fyzické tlačidlo – spínač v priestore objektu. K virtuálnemu tlačidlu možno priraďovať rôzne funkcie, napr. návšteva, deti sú doma, svokra je doma a pod, ktoré však nie sú priradené žiadnym iným fyzickým tlačidlám. Aj o tejto možnosti vieme, že nie každý systém to umožňuje. Dajte hviezdičku vtedy, ak je možnosť vytvorenia  v grafickom rozhraní ľubovoľného množstva virtuálnych tlačidiel.

Opísali sme základné funkcie, ktoré vždy požadujte od dodávateľa inteligentnej inštalácie. Sú to však funkcie, ktoré nemajú všetky systémy inteligentnej inštalácie na slovenskom a českom trhu. Pri niektorých inteligentných systémoch vidíme v komunikácii s používateľom veľké rezervy. Systém inteligentnej inštalácie musí komunikovať s používateľom čo najjednoduchšie a s čo najväčšou mierou prispôsobenia. Veríme, že výrobcovia týchto systémov budú brať tento článok ako motiváciu s požiadavkami na svoje vývojové oddelenie. Marketingové videá a opisy jednotlivých výrobcov ponúkajú veľmi veľa, aj to, čo ich systém nedokáže. Treba sa určite osobne zoznámiť so systémami, ktoré budú ovládať váš atraktívny domov.

Uspokojiť sa s ovládaním inteligentnej inštalácie len cez spínače, tlačidlá nestačí. Treba požadovať viac. Inteligentná inštalácia má ponúkať pohodlie a bezpečnosť.

V ďalšej časti sa pozrieme na to, čo všetko vieme ovládať cez inteligentnú inštaláciu.

Bohuš Žila
www.InteligentnaInstalacia.sk