Rozhovory na diaľku - Cyril Belavý

Relatívne pokojné akademické vody rozvíril v poslednom období návrh novely vysokoškolského zákona, s ktorého znením a akceptáciou majú viaceré akademické inštitúcie problém. Ako to dopadne, nie je zatiaľ isté. Ale isté je, že aj školstvo bude potrebovať zásadne inovovať svoje ciele a procesy v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Technické vysoké školy by sa mali aj na Slovensku stať motorom inovácií v rámci prichádzajúcej štvrtej priemyselnej revolúcie. Sú na to univerzity pripravené? Ako sa premietne technologický vývoj do učebných osnov? Odpovede aj na tieto otázky budeme hľadať spolu s naším dnešným hosťom, ktorým je prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. IPA - USA TOUR 2024