Rozhovory na diaľku - Martin Morháč

Viete ako je to s Yetim? Veľa ľudí o ňom hovorí, ale v skutočnosti ho ešte nikto naozaj nevidel. Myslíte si, že podobná paralela existuje aj s digitalizáciou a koncepciami Priemyslu 4.0 v slovenských podnikoch? Odpovede sme sa pokúsili nájsť s naším dnešným hosťom.

Štúdium ukončil na Strojníckej fakulte, Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, v roku 1982. V tom istom roku nastúpil na tej istej fakulte ako výskumný pracovník so zameraním na Automatizované systémy riadenia, so špecializáciou na predvýrobné procesy. Od roku 1989 bol vedúcim divízie Automatizácia inžinierskych prác v spoločnosti Inorga Praha, pobočka Bratislava.

V roku 1991 sa stal spoluzakladateľom spoločnosti SOVA s.r.o., dnes známej pod názvom SOVA Digital a.s. Od začiatku vedie túto firmu i skupinu SOVA Group. Šesť rokov viedol komisiu pre vedu a výskum pri Zväze automobilového priemyslu SR, kde pôsobil aj vo funkcii viceprezidenta. Bol členom Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie. Je jedným z iniciátorov a lídrov Združenia inteligentného priemyslu Industry4UM, množstvo času venuje šíreniu poznatkov o Industry 4.0. Naším dnešným hosťom je Ing. Martin Morháč, predseda predstavenstva, SOVA Digital a.s.

Rozhovor na diaľku s Martinom Morháčom 
Vám prináša spoločnosť SOVA Digital, a.s.