Národné fórum produktivity 2022, Žilina

06.10.2022, 08:00 | Holiday Inn, Športová 568/2, Žilina
Hospodárske spomalenie, nedostatok surovinových vstupov, pandémia, prudký nárast cien energií a surovín, nekontrolovateľný rast inflácie, konflikt na Ukrajine, náznaky hospodárskej recesie sú reťazcom kríz vážne zasahujúcich do podnikania s dosahom na hospodárenie štátu. „Je východiskom z kríz podnikov produktivita?“
Národné fórum produktivity 2022, Žilina

Slovenské centrum produktivity (SLCP), v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK), Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Katedrou priemyselného inžinierstva (KPI UNIZA), organizuje Národné fórum produktivity 2022 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu.

Témy fóra

V programe vystúpia lídri slovenského priemyslu, riaditelia, vrcholoví manažéri, zástupcovia akademickej obce a zástupcovia firiem z rôznych oblastí priemyslu s aktuálnymi témami:

 • Faktory rastu produktivity a konkurencieschopnosti priemyslu.
 • Prístupy EÚ ku riešeniu hospodárskych kríz a rastu produktivity a konkurencieschopnosti.
 • Práca 4.0 – Prognóza očakávaného vývoja zamestnanosti do roku 2030.
 • Typy kríz v podnikovej sfére. Továrne budúcnosti – kam bude smerovať ďalší vývoj?
 • Rast produktivity podniku s využitím technológií digitálneho a virtuálneho podniku.
 • Dielenský manažment a jeho vplyv na produktivitu.
 • Transformácia podniku – cesta k zlepšovaniu produktivity a konkurencieschopnosti.
 • Potenciály štíhle výroby v automatizovaných výrobách.
 • Postup zavádzania prvkov štíhlej výroby.
 • Priemyselné inžinierstvo a jeho úlohy v rámci Priemyslu 4.0.
 • Technológie pre priemysel 5.0.
 • Automatizácia logistiky – ako postupovať pri zavádzaní v priemysle 4.0.
 • Automatizácia a robotizácia procesov – smerovanie k Priemyslu 4.0.
 • Postup zavádzania prvkov štíhlej výroby.

Prečítajte si pozvánku na podujatie od prof. Ing. Milana Gregora, PhD. odborného garanta NFP 2022

Program

Prednášajúci

Prihláška

Organizačný garant:
Gabriela Gabajová
mob: +421 902 091 854
mail: nfp@slcp.info, gabriela.gabajova@slcp.info

www.nfp.sk