ATP Journal PLUS 1/2019

 
ATP Journal PLUS 1/2019

Aktivity Katedry riadiacich a informačných systémov Žilinskej univerzity v Žiline v oblasti riadenia priemyselných a dopravných procesov
Activities of the Department of Control and Information Systems University of Zilina in the field of industrial and transport processes

 

ISSN 1336-5010

Recenzované periodikum vedeckých a inžinierskych publikácií.
Reviewed slovak professional magazine for scientific and engineering issues.

Časopis v PDF:

ATP Journal PLUS 1/2019 (9.47 MB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

Obsah:

Krátke správy

Riadenie priemyselných procesov

Hmatová interakcia s virtuálnym systémom
J. Hrbček, M. Paprčka

Riadenie polohy loptičky na kotúči pomocou PLC a frekvenčného meniča
J. Hrbček, V. Šimák

Kyberbezpečnosť autonómnych vozidiel a umelá inteligencia
A. Janota, R. Michalík

Senzorová sieť, zber a vyhodnotenie dát
A. Kanáliková

Použitie stavového diagramu UML na programovanie safety PLC
M. Medvedík, J. Ždánsky

Platforma IZOT a riadenie bezpečnostne kritických procesov
T. Panáč, R. Svítek, J. Spalek

Simulácia stratosférických letov balóna s riadeným zostupom
V. Šimák, F. Škultéty, D. Nemec, M. Hruboš, J. Hrbček

Vplyv aplikačnej diagnostiky na bezpečnosť riadiaceho systému na báze safety PLC
J. Ždánsky, J. Valigurský

Riadenie dopravných procesov

Využitie číslicového spracovania obrazu v inteligentných dopravných systémoch
E. Bubeníková

Meranie a vizualizácia defektov v povrchu cestnej vozovky
M. Hruboš, D. Nemec, R. Pirník

Riadenie vstupu vozidiel do diaľničnej siete
A. Janota, J. Hrbček

Evolučná optimalizácia riadenia križovatky pevným signálnym plánom
A. Janota, L. Slováček, M. Gregor

Bezpečnosť statickej dopravy
R. Pirník, D. Nemec, M. Hruboš

Niektoré problémy súvisiace s bezpečnosťou prevádzky na priecestiach ŽSR
K. Rástočný, P. Nagy