ATP Journal PLUS 2/2013

 
ATP Journal PLUS 2/2013

Riadenie dopravných a priemyselných procesov
Control of transport and industrial processes


ISSN 1336-5010

Recenzované periodikum vedeckých a inžinierskych publikácií.
Reviewed slovak professional magazine for scientific and engineering issues.

Časopis v PDF:

ATP Journal PLUS 2/2013 (9.09 MB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

Obsah:

Krátke správy

Predhovor

60 rokov automatizácie na Katedre riadiacich a informačných systémov
J. Spalek

Riadenie dopravných procesov

Tvorba 3D modelu a klasifikácia objektov pozemnej komunikácie s využitím odrazivosti laserového lúča
J. Halgaš, M. Hruboš, A. Janota

Globální a mentální modely dopravy v městských aglomeracích
P. Přibyl, O. Přibyl

Jednoduchý nízkonákladový informačný systém pre vodičov
P. Vestenický, M. Vestenický

Fuzzy model doby reakcie osôb v cestnom tuneli pri vzniku mimoriadnej udalosti
P. Matis, J. Spalek

Integrácia bezpečného riešenia LDWS systému s použitím VANET siete v inteligentných dopravných systémoch
E. Bubeníková, M. Franeková, J. Beňuš

Aplikácie v dopravnej telematike
R. Pirník

Núdzové ovládanie riadiacich systémov v železničnej doprave
P. Nagy, J. Ždánsky

Riadenie priemyselných procesov

Použitie kontextových blokov v generickom programovaní s JIT kompiláciou
M. Gregor, J. Spalek

Adaptívne riadenie parametrov v generickom programovaní založené na hodnotení funkcie fitnes
M. Gregor, J. Spalek

Tvorba modelu reálneho akčného člena za účelom návrhu regulátora
J. Hrbček, V. Šimák, Ľ. Pekár

Lineárne riadenie prirodzene nestabilného systému s použitím PID regulátora
V. Šimák, D. Nemec, J. Hrbček, E. Bubeníková

Virtualizácia MES systémov integrovaných v distribuovaných systémoch riadenia
P. Peniak, M. Franeková

Numerický model systému s vysokou dostupnosťou pomocou virtualizácie serverom
P. Peniak

Pohotovosť a bezpečnosť typických architektúr SRCS so safety PLC
K. Rástočný, J. Ždánsky

Vplyv diagnostiky na integritu bezpečnosti SRCS so safety PLC
J. Ždánsky, K. Rástočný

Špecifické požiadavky na softvér SRCS so safety PLC
J. Ždánsky, K. Rástočný

Optimalizácia plánu broadcast vysielania v bezdrôtových senzorových sieťach
P. Holečko

Inteligentné budovy

Je budúcnosť inteligentných domov v automatizácii rutinných ovládacích úloh?
T. Mikluščak, A. Janota

Návrh inteligentného používateľ-ského rozhrania pre inteligentný dom
D. Michalovič, T. Mikluščak, A. Janota

Virtuálny 3D model inteligentnej budovy
M. Kostka, T. Mikluščak, A. Janota

Bezpečnosť siete ZigBee a jej použitie v inteligentnom dome
J. Ďurech, M. FranekováFórum kvality 2023