Prednášky z konferencie v PDF fomáte. 


Program

9:00 – 9:30 Registrácia

9:30 – 9:40 Úvod

9:40 – 10:10 SMART Wireless - inteligentné bezdrôtové riešenie do každej prevádzky
Milan Goldmann, Emerson Process Management, s.r.o.

10:10 – 10:40 Aplikácia bezdrôtových systémov pri meraní termodynamických parametrov tandemových turbosústrojov R 32 MW
Doc. Ing. Viera Peťková, PhD., eustream, a.s.

10:40 – 11:10 Siemens riešenia v oblasti priemyselnej vzdialenej komunikácie, teleservis, telecontrol a SCADA
Ing. Juraj Belica, Siemens, s.r.o.

11:10 – 11:30 Prestávka + občerstvenie

11:30 – 12:00 Cloudové služby pre vzdialený prístup a prenos údajov z riadiacich systémov

Ing. Marian Lábaj, ControlSystem, spol. s r. o.

12:00 – 12:30 Telemetria a vzdialená diagnostika frekvenčných meničov VONSCH
Ing. Gabriel Floch, VONSCH spol. s r. o.

12:30 – 13:00 Uvádzanie Inteligentného merania do života distribúcie elektriny
Štefan Džačko, Východoslovenská distribučná, a.s.

13:00 – 14:00 Prestávka + obed

14:00 – 14:30 Automatizácia sietí 22 kV – praktické skúsenosti s využitím vzdialeného prístupu

Ing. Martin Horák, PhD., Západoslovensá distribučná, a.s.

14:30 – 15:00 Ako (ne)zbabrať telemetrický systém
Doc. Ing. Peter Kukuča, CSc. MIET, Ústav elektrotechniky FEI STU Bratislava

15:00 – 15:30 Diskusia + Vylosovanie výhercu tabletu Nexus 7 II

15:30 Záver