Účastníci, ktorí prišli z takých podnikov, ako Coca Cola HBC Slovenská republika, Holcim (Slovensko) a.s., RONA, a.s., Johns Manville Slovakia a.s., iFT InForm Technologies, a.s., Bratislavská teplárenská, a.s., ENVIRAL, a.s. a iní sa zoznámili s možnosťami, ktoré bezdrôtové priemyselné technológie prinášajú výrobným, spracovateľským podnikom a sieťovým odvetviam. Svoje konkrétne produkty a riešenia prezentovali hlavní komerční partneri podujatia - Siemens s. r. o., Emerson Process Management, s.r.o., ControlSystem, s.r.o. a VONSCH spol. s r.o.

Milan Goldmann z pražskej pobočky a Hans-Juergen Boeck z rakúskej pobočky spoločnosti Emerson Process Management sa zamerali na prezentáciu dosahovania lepších výsledkov podniku vďaka nasadeniu bezdrôtovej technológie Wireless HART a pokročilej diagnostike, do ktorej spoločnosť doteraz investovala veľký objem finančných prostriedkov. Zdôraznili najmä skutočnosť, že prevádzkové meracie prístroje dokážu bezdrôtovo poskytovať veľmi dôležité informácie nielen o meranej veličine, ale aj o vlastnej „kondícii“, čo pri správnom vyhodnotení a spracovaní môže podnikom ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Doc. Ing. Viera Peťková, PhD. v následnej prednáške zaujímavým spôsobom dokumentovala reálne využitie bezdrôtových meracích prístrojov a súvisiacich technológií (komunikačné brány, bezdrôtové adaptéri pre meracie prístroje s klasickou drôtovou komunikáciou) od spoločnosti Emerson Process Management pri meraní termodynamických parametrov tandemových turbosústrojov v spoločnosti eustream a.s., pričom sa jednalo napr. o diaľkový prenos meraných údajov z plynového kompresora.

Riešenia v oblasti priemyselnej vzdialenej komunikácie, teleservisu, telecontrolu a SCADA spoločnosti Siemens prezentoval Ing. Juraj Belica. Hlavnými prednosťami prezentovaných produktov a riešení z produktového radu SCALANCE boli bezpečnosť a spoľahlivosť dátovej komunikácie a kompletný vzdialený prístup z dôvodu nastavovania, inžinieringu či potrieb údržby. Okrem iných bol podrobnejšie prezentovaný nový prírastok do rodiny SIMATIC s označením S7-1200 s možnosťou bezdrôtovej komunikácie cez GPRS pripojenie. Ing. Belica do svojho vystúpenia zaradil aj informácie z konkrétnych projektov - Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, kde boli nasadené systémy ako WinCC pre monitorovanie, riadenie a prístup cez internet, SINAUT ST7 ako komunikačné rozhranie pre prenos údajov a PLC SIMATIC S7 v úlohe zberu údajov z technológie a lokálneho riadenia. Druhým prezentovaným projektom bola čistiareň odpadových vôd Hamuliakovo, kde sa takisto využívajú bezdrôtové riešenia spoločnosti Siemens.

Po obedňajšej prestávke, počas ktorej si mali účastníci možnosť prediskutovať svoje otázky a zoznámiť sa s konkrétnymi vystavenými produktmi aj pri stolíkoch jednotlivých komerčných partnerov, prezentoval Ing. Marián Lábaj zo spoločnosti ControlSystem s.r.o. veľmi aktuálnu tému nielen v oblasti IT biznisu – cloudové služby, avšak tentokrát so zameraním na vzdialený prístup a prenos údajov z riadiacich systémov. Koncoví používatelia dokážu tieto možnosti využívať vďaka špeciálnej internetovej službe pre priemyselnú komunikáciu Talk2M a priemyselným smerovačom belgickej spoločnosti eWON.

Tieto dokážu zabezpečiť prenos údajov rôznymi spôsobmi pripojenia do internetu, ako napr. WAN, GSM, DSL, ISDN či PSTN a ich veľkou výhodou je, že majú v sebe integrované komunikačné protokoly rôznych výrobcov PLC. Následná prednáška od spoločnosti VONSCH bola konkrétnym dôkazom, ako možno smerovače eWON využiť pre telemetriu a vzdialenú diagnostiku frekvenčných meničov UNIFREM tejto spoločnosti. Podľa Ing. Gabriela Flocha, vedúceho softvérového oddelenia v spoločnosti VONSCH spol. s r. o., riadené pohony ako akčné členy často priamo ovplyvňujú kvantitu výroby , čím ovplyvňujú aj produktivitu a následne profit. Často sa u svojich zákazníkov stretávajú s dopytmi na zabezpečenie čo najspoľahlivejšej prevádzky. Vzdialená diagnostika a diaľkový prenos údajov z frekvenčných meničov určite majú potenciál napomôcť zvýšeniu spoľahlivosti pohonov.

Konkrétne skúsenosti sieťových energetických podnikov v oblasti využívania bezdrôtových technológií prezentovali Ing. Štefan Džačko z Východoslovenskej distribučnej, a.s. a Ing. Martin Horák, PhD. zo Západoslovenskej distribučnej, a.s. Záver konferencie patril Doc. Ing. Petrovi Kukučovi, CSc, MIET z Ústavu elektrotechniky FEI STU v Bratislave, ktorý formou „filozofických“ otázok a skúseností z praxe hľadal odpoveď na otázku „Ako (ne)zbabrať telemetrický systém?“. Tieto tri prezentácie spolu s prednáškou pani docentky Peťkovej z eustream, a.s. nájdete v plnom znení aj na našej stránke www.atpjournal.sk/konferencie.

Hans-Juergen Boeck (vľavo) a Ing. Petrovi Kukučovi, CSc., MIET (vpravo)

Hodnotenie jednotlivých prednášok samotnými účastníkmi bolo v stupnici školského známkovania veľmi vysoké – žiadna z prednášok nedostala horšie priemerné hodnotenie ako veľmi dobré, pričom zvolenú tému a jej využiteľnosť pre svoj podnik hodnotili účastníci priemernou známkou medzi výborné a veľmi dobré. Aj preto by sme radi vyslovili poďakovanie našim komerčným partnerom a prednášajúcim za úspešný priebeh tohto podujatia. Redakcia ATP Journal hodlá v organizovaní podujatí tohto typu pokračovať aj do budúcnosti a upevňovať tak svoju pozíciu mediálnej platformy, ktorá spája odborníkov, myšlienky a inšpiruje k najlepším riešeniam.