Žilinská univerzita v Žiline


Strojnícka fakulta

Strojnícka fakulta

Počet článkov: 0
Strojnícka fakulta má dlhoročnú tradíciu v technickom vzdelávaní a vedeckom výskume s dobrým realizačným výstupom pre odbornú domácu a zahraničnú prax. Na Strojníckej fakulte študuje viac...
Fakulta riadenia a informatiky

Fakulta riadenia a informatiky

Počet článkov: 0
Fakulta riadenia bola zriadená rozhodnutím Akademickej rady VŠDS dňa 11. 7. 1990 Akademickú obec fakulty, vytvorili pracovníci Strojníckej a elektrotechnickej fakulty (Katedra technickej...
Elektrotechnická fakulta

Elektrotechnická fakulta

Počet článkov: 0
Katedry tvoriace základ existujú už desaťročia a svojou činnosťou postupne vytvorili hlavné zamerania ako v oblasti pedagogickej, tak i v oblasti vedecko-výskumnej. Pôvodne bola činnosť...