Vysoké školy


Slovenská Technická Univerzita v Bratislave

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave

Počet článkov: 6
Slovenská technická univerzita v Bratislave so sídlom v Bratislave, do 1. apríla 1991 Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, je najvýznamnejšia technická vysoká škola na Slovensku....
Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline (v rokoch 1960 – 1980 ako Vysoká škola dopravná v Žiline, potom do roku 1996 ako Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline) je slovenská univerzita so sídlom v...
Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach

Počet článkov: 6
Technická univerzita v Košiciach pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania...
Technická  univerzita  vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene je v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejnou vysokou školou a na...
České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze

Vzdělávací, vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost na ČVUT, která navazuje na dlouhodobou tradici a odráží vývojové trendy, zahrnuje: inženýrské oblasti stavební,...
Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně

VUT v Brně byla první českou vysokou školou na Moravě. Univerzita začínala se čtyřmi profesory a 47 posluchači a po více než 110 letech dospěla do pozice mezinárodně uznávané vzdělávací...
Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci má řadu předností jako středně velká dynamická škola, která spojuje formy technického vzdělávání s formou humanitního vzdělávání.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava dovršila v roce 2009 jako pokračovatelka montánního učiliště, báňské akademie a Vysoké školy báňské v Příbrami 160 let své existence....
Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Studenti si mohou vybrat bakalářské, magisterské, případně doktorské studijní programy v oblasti přírodních a technických věd orientované na chemii, chemické technologie, biotechnologie a...
Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

V době svého vzniku měla pět fakult (aplikovaných věd, ekonomickou, elektrotechnickou, pedagogickou, strojní) se 4 200 studenty. K zakládajícím fakultám připojila v roce 1993 Fakultu...
Fórum kvality 2024, Žilina