Celé odvetvie však čelilo v poslednom období viacerým veľkým výzvam. Najväčšou z nich bola asi pandémia koronavírusu a s ňou spojené obmedzenia a reštrikcie, ktoré sa v čase aj v závislosti od príslušnej krajiny menili. Trendy, ktoré sa objavili už v období pred pandémiou, t. j. zvýšený podiel nákupov verejnosti cez online kanály a nedostatok pracovnej sily v oblasti logistiky a prepravy, sa len zvýraznili. Navyše vzhľadom na čoraz vyššiu mieru „netrpezlivosti“, ktorá je chorobou modernej civilizácie, chceme mať objednaný tovar čo najskôr doma.

V minulosti nebolo nič nezvyčajné počkať si na zásielku niekoľko týždňov.

Teraz sa to pohybuje rádovo v dňoch a ak sa nestane nič mimoriadne, môžeme sa začať tešiť na dodávky objednaných tovarov rádovo v hodinách.

Ako je to možné?

Umožnia to pokročilé technológie a prepracované postupy v riadení dodávateľských reťazcov, skladov, logistiky či doručovania priamo k zákazníkom. Vysoký stupeň automatizácie, využívanie rôznych typov robotov, všadeprítomné snímače, algoritmy strojového učenia či obliekateľné zariadenia – to je len časť z toho, čo činnosti zrýchli, urobí ich prispôsobiteľnejšími a nákladovo efektívnejšími. Aprílové vydanie však prináša aj ďalšie inšpirácie z oblasti dopravy či bezpečnosti stojov.