Aj vodári už objavujú možnosti digitálnych riešení

Rastúci nedostatok zdrojov pitnej vody, rast mestskej populácie, predpisy na ochranu životného prostredia a neefektívnosť procesov prispievajú k množstvu výziev, ktoré musí riešiť vodárenský priemysel a čistiarne odpadových vôd.

Vzájomne prepojené počítače a zariadenia pretvárajú spôsob, akým sieťové odvetvia fungujú, pričom im to umožňuje robiť inteligentnejšie rozhodnutia na základe väčšieho množstva informácií. Odhaduje sa, že množstvo zbytočne minutej energie v dôsledku využívania tradičných metód spracovania a dodávky vody sa môže znížiť až o 25 % prostredníctvom dynamickejšieho analytického systému monitorovania prevádzok v reálnom čase. Kombináciou priemyselného internetu vecí, automatizácie a energetického manažmentu môže vodárenský priemysel zažiť historickú zmenu a vykročiť do digitálnej budúcnosti.

Uvedené technológie môžu vodárenským spoločnostiam pomôcť pri zisťovaní únikov vody a zvyšovaní energetickej účinnosti prostredníctvom prepojenia energetických modelov s výrobnými a procesnými premennými a využiť analýzy na odhalenie strát a nezákonného čerpania vody. Efektívnejšie systémové hospodárenie s vodou, monitorovanie kvality a bezpečnosti vody, zabezpečenie transparentnosti v oblasti veľkoobchodnej a maloobchodnej spotreby – to všetko je len niekoľko príkladov pozitívnych prínosov nasadenia moderných technológií.

Zlepšenie môže byť aj v oblasti údržby infraštruktúry – priemyselný internet vecí už dnes pomáha pri efektívnejšom plánovaní a výkone prediktívnej a preventívnej údržby a detekcii anomálií prostredníctvom prepojenia údajov z rôznych systémov. Ak sa k tomu pridajú aj stimuly na úrovni štátu a legislatívy pre majiteľov a prevádzkovateľov vodárenských technológií a ČOV na vytváranie inteligentných riešení, vodárenský priemysel čaká naozaj obdobie pozitívnych zmien, ktoré pomôžu vyriešiť keď nie všetky, tak aspoň väčšinu z vyššie spomenutých výziev.