Baví nás inšpirovať vás

Vydavateľstvo a redakcia ATP Journal oslavujú tento rok štvrťstoročnicu svojej činnosti. Malý krok pre ľudstvo, veľký krok pre všetkých, ktorí tomuto projektu venovali kus svojho života, času, energie. Pre mňa osobne to je srdcovka – tých 24 rokov strávených tvorením, písaním, obchodovaním, osobnými stretnutiami a cestovaním ma stále napĺňa. Každá reportáž, interview či kreatívna tvorba nových aktivít je pre mňa výzvou. A je ešte stále toho toľko, čo neviem, kde som nebol, s kým som sa nestretol. Roboty ako na kostole.

Poslanie redakcie aj svoje osobné som vždy chápal ako službu vám, našim čitateľom, inzerentom a spolupracovníkom. Ak nám boli dané zhora nejaké talenty a možnosti, chceme ich použiť pre dobro a prospech toľkých, pre koľkých ich len budeme môcť a vládať použiť. Z niečoho žiť musíme, lež poslanie pomáhať druhým stojí nad akoukoľvek menou. V tomto smere mi nedá nepoďakovať sa aj za vytrvalú podporu a dôveru zo strany nášho vydavateľstva – spoločnosti HMH, s. r. o. Bez ich doslova vizionárskeho rozhodnutia pred štvrťstoročím by tu dnes ATP Journal nebol. Aj v časoch krízy, ktorá položila na kolená tituly a periodiká s oveľa bohatšou históriou a zázemím, nás dokázali podporiť a udržať nad vodou. Teraz, keď zažíva celé hospodárstvo našej krajiny časy rastu a stability, máme aj v našej redakcii plány na rozvoj a ďalšie napredovanie. Nové produkty a služby spolu s tými už skôr osvedčenými sprostredkujú aj tento rok inšpirácie a námety na riešenie vašich každodenných úloh. Prostredníctvom nami organizovaných odborných seminárov a konferencií chceme zase spojiť komunitu aj cez osobné stretnutia a dať vám tak príležitosť získať nové kontakty také potrebné pre začiatok akýchkoľvek nových projektov.

A čo dodať na záver – snáď len jedno. Vždy sme sa snažili robiť náš mediálny biznis čestne, pravdivo a profesionálne. Verím nie v to rozprávkové, ale skutočne žité dobro v osobnom aj pracovnom živote. A teším sa na to, že s pomocou vás všetkých dáme projektu ATP Journal zelenú aj do ďalšej štvrťstoročnice.

Želám vám do začatého nového roku pevné zdravie, pohodu a pokoj. Dostatok síl ducha aj tela na splnenie predsavzatí a plánov v osobnom aj pracovnom živote.