Sme na prahu niečoho, čomu sa hovorí transformácia energetiky. Ak by sme to zúžili len na prechod od fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie, asi by sme ten obraz energetiky výrazne skresali. Ide o viac. Ide o nové modely fungovania trhu s energiami. Ide o nové služby, ktoré by mohli (budú?) poskytovať dodávatelia energií, ide o nové možnosti pre koncových odberateľov, ktorí už teraz môžu na svojich malých zdrojoch produkujúcich energiu zarábať. Hovorím to veľmi zjednodušene. Za tým je oveľa viac. Cieľov, ktoré si transformácia energetiky dala do vienka, je veľa. Žiadne maličkosti. Revolučné zmeny. Napríklad, že dodávka čistej elektriny pokryje celý svetový rast dopytu do roku 2026. Takto to zatiaľ vidia odborníci v Medzinárodnej agentúre pre energetiku (IEA). Alebo že minulý rok v rámci EÚ vygeneroval vietor viac elektrickej energie ako plyn. Revolučné budú aj zmeny týkajúce sa obchodovania s elektrickou energiou. To všetko by nebolo možné bez nových technológií, ako sú napr. batériové úložiská, malé modulárne jadrové reaktory, nová generácia fotovotliky, vodíkové technológie, umelá inteligencia a výpočty na okrajových zariadeniach (edge), blockchain a iné. Nová energetika bude témou ešte mnohých nasledujúcich dní.