Bezpečnostné stratégie pritom využívajú rôzne nástroje, ako je videodohľad, kontrola prístupu, detekcia narušenia vonkajšej hranice pozemku a riadiace centrá. Aj keď sa mnohé z týchto nástrojov už nejaký čas používajú samostatne, možnosť zlúčiť ich do jednotného systému prináša značné synergie a výhody. Pomocou tejto stratégie môžu určité vrstvy ochrany v prvom rade incidenty odradiť, zatiaľ čo iné môžu poskytnúť detekciu, varovanie či spustenie konkrétnych aktivít. Integrované riešenie fyzickej bezpečnosti tak umožňuje manažérom a prevádzkovým operátorom zabezpečiť splnenie ich najvyšších bezpečnostných priorít. Okrem fyzickej bezpečnosti však treba riešiť aj tú kybernetickú – ochranu elektronických aktív, prístupov do podnikových sietí a k jednotlivým zariadeniam či ochranu know-how.

Aj keď sa môžu náklady na fyzickú a kybernetickú bezpečnosť javiť ako tie „máločo prinášajúce a navyše s dlhou návratnosťou“, v dnešnom rýchlo sa meniacom svete a podnikaní to už môže byť jedna z najdôležitejších priorít pri zabezpečovaní trvalo udržateľného, bezpečného fungovania firmy na trhu.