A že bude tých príležitostí tento rok zjavne neúrekom, asi nikto nepochybuje. Spoločenské zmeny súvisiace s príchodom utečencov do Európy, nové výzvy z hľadiska ochrany životného prostredia a ak nemám ísť ďaleko od našich „srdcových tém“, tak určite aj zmeny, ktoré čakajú celý hodnotový reťazec výrobných a spracovateľských spoločností, budú tými, o ktorých sa bude nielen hovoriť, ale najmä sa budú hľadať odpovede a ich riešenia. K tej poslednej spomenutej oblasti len pár slov. Na viacerých odborných podujatiach, na ktorých som sa mal možnosť zúčastniť na konci minulého roku, sa pozornosť venovala práve víziám v oblasti digitálnych podnikov či iniciatíve Priemysel 4.0 a zazneli tam rôzne názory.

Od tých, ktoré digitalizáciu procesov už považujú za realitu (alebo že by to bolo len nepochopenie zásadnosti zmien, ktoré má štvrtá priemyselná revolúcia priniesť?) až po tie, ktoré prirovnávajú digitálny podnik k Yetimu – všetci o ňom hovoria, ale nikto ho ešte nevidel. Tak som sa virtuálne popozeral po svete, či toho Yetiho predsa len niekde nezazriem. Očakával som, že niektorý z tých top priemyslov, ako je automobilový, farmaceutický či potravinársky, bude prvý na rane pri zavádzaní nových pokrokových prístupov a technológií, ktoré sa so štvrtou revolúciou v tej teoretickej rovine spájajú. Avšak žiarivý príklad som našiel v oblasti textilného priemyslu. Vzápätí som si však uvedomil, že toto odvetvie bolo historicky vždy na popredných miestach zavádzania strojných a automatizačných inovácií.

Spoločnosť adidas totiž v spolupráci s ďalšími významnými výrobcami, odbornými inštitútmi, univerzitami a nemeckou vládou pripravila prelomový projekt s názvom Speedfactory, ktorého realizácia už odštartovala v auguste minulého roku. Spoločným cieľom týchto subjektov je nájsť spôsob, ako dokážu firmy generovať inovácie výrobkov v priebehu pár najbližších rokov. Gerd Manz, riaditeľ pre inovácie v spoločnosti adidas, to vystihol vcelku presne: „Teraz ešte neviem, ako presne bude výsledok vyzerať, ale jednoznačne v tom vidím obrovský potenciál.“ Srdcom projektu budú autonómne robotické bunky, ako aj využívanie 3D tlače, vďaka ktorým bude možné vyrábať vysoko kvalitné výrobky v malých dávkach podľa želaní zákazníka. Raz darmo, v dnešnej dobe sa módne trendy menia rýchlejšie, ako stihne kontajner doraziť z Číny do Európy. Zdá sa teda, že tento rok určite bude o čom.