Zorientovať sa v aktuálnych zmenách týkajúcich sa energetického trhu na Slovensku dokážu naozaj len tí dobre informovaní. Schválenie aktualizovaných pravidiel trhu s elektrickou energiou, ktoré vstúpili do platnosti v júli tohto roku, prinieslo zásadné „upratanie“ z hľadiska definovania úloh, možností a zodpovednosti doteraz známych, ale aj nových hráčov na energetickom trhu.

Spustenie Energetického dátového centra, ktorého prípravou bola poverená spoločnosť OKTE, uľahčí výmenu údajov medzi účastníkmi trhu a zníži administratívnu záťaž odstránením duplicitného poskytovania údajov. V energetike tak prichádza opäť obdobie nových obchodných príležitostí, a to nielen pre veľké korporácie, ale aj pre tých najmenších spotrebiteľov a aktuálne už aj dodávateľov elektrickej energie. Máte na dome či firme inštalovanú fotovoltiku?

Tak sa skúste informovať, ako vyrobenú elektrickú energiu využiť nielen na vlastnú spotrebu, ale ako ju ponúknuť aj na predaj. V najbližšom období sa výroba elektrickej energie z mnohých menších zdrojov stane realitou a pravidlá jej využitia v rámci celej elektrizačnej sústavy sú už k dispozícii. Aj preto je dobré sledovať dianie v tejto oblasti, byť dobre informovaný a využiť príležitosti, ktoré energetika vďaka mnohým inováciám prináša. Názory odborníkov a niekoľko inšpirácií z tejto oblasti nájdete v tomto vydaní. Nezabudli sme ani na ďalšie témy, ako sú trendy vo využívaní digitálnych dvojčiat či smerovanie k biointeligentnej výrobe.