Pre prvé prázdninové vydanie sme si zvolili jednu z tých atraktívnych a z pohľadu koncových používateľov veľmi obľúbených tém – riadiace systémy. Široký pojem s ešte širšou ponukou na trhu. Tí konzervatívnejší majú vo výbere jasno; ak výrobcu riadiaceho systému meniť nechcú, tak nepomôže akokoľvek dobrá technická prezentácia či marketingová „prúpovídka“. Tí, ktorých žiadne historické súvislosti nezväzujú, majú na výber z množstva výrobcov a modelov.

Ponuka od funkčne a výkonovo najmenších až po sofistikované, výpočtovo „nadupané“ riadiace systémy je zárukou, že vybrať si musí každý. Ako však správne zvoliť riadiaci systém? Brať do úvahy len cenu alebo HW/SW výbavu, alebo celkové náklady na vlastníctvo, alebo...? Alebo všetko spolu? Pri výbere vhodného riadiaceho systému treba asi najskôr zvažovať požiadavky aplikácie. Tie vo veľkej miere určia, akú funkcionalitu či konfiguráciu HW bude potrebné zvoliť. V neposlednom rade je dôležité brať do úvahy aj nároky, ktoré sa pri rozširovaní aplikácie môžu objaviť v budúcnosti. Riadiaci systém by na to mal byť od začiatku pripravený.

Mimoriadnu pozornosť treba venovať výberu riadiaceho systému pre kriticky dôležité aj bezpečnostné aplikácie. Jedným z kritérií, ktoré treba mať pri výbere na zreteli, je ochrana a návratnosť investícií vynaložených počas celého životného cyklu riadiaceho systému. Krátkozraké ušetrenie pri nákupnej cene sa môže rýchlo vypomstiť pri častých servisných zásahoch, nutnosti nákupu náhradných dielov či nebezpečenstve výpadku funkčnosti riadiaceho systému v tom najmenej očakávanom čase.

Tieto letné mesiace sú možno ten správny čas zorientovať sa aj v problematike výberu vhodného riadiaceho systému, aby boli koncoví používatelia minimálne rovnocennými partnermi v diskusii s obchodníkmi ponúkajúcimi ten ich, samozrejme, na trhu „najlepší“ riadiaci systém.