Odborníci tvrdia, že aby sme dokázali uživiť svetovú populáciu, ktorá dosiahne okolo roku 2050 takmer desať miliárd ľudí, musí byť poľnohospodárstvo podstatne produktívnejšie a udržateľnejšie, ako dnes. Technologické inovácie by mali pomôcť pri premene globálneho systému výroby potravín a znížiť dosah tohto systému na klimatické zmeny a životné prostredie. Navyše zavedením digitalizácie do celého systému by malo dôjsť k razantnému zníženiu tvorby potravinového odpadu v celom dodávateľskom reťazci. Pritom sa nebavíme len o veľkých, nadnárodných spoločnostiach hospodáriacich na stovkách hektárov, ale aj o menších poľnohospodároch, pretože práve oni tvoria základ tohto systému. Päť zo šiestich fariem na svete majú rozlohu menšiu ako dva hektáre, čo je veľkosť približne troch futbalových ihrísk. Títo hospodári spolu vytvoria tretinu celosvetovej výroby potravín.

Poľnohospodári by mali sledovať možnosti, ktoré im moderné technológie už dnes prinášajú. A nielen sledovať, ale aj hľadať spôsoby, ako ich zmysluplne využiť. V prospech seba aj svojich zákazníkov. Aby sme my aj generácie po nás mali nielen čo jesť, ale aby sme mali prístup k produktom vyrobeným z kvalitných a zdravých surovín a zároveň neznehodnotili ornú pôdu neuváženým prístupom.