Okrem nesporných prínosov moderných technológií stoja prevádzkové meracie prístroje aj pred niekoľkými aktuálnymi výzvami. Patrí medzi ne schopnosť zhromažďovania veľkého počtu vysokorýchlostných signálov bez straty údajov. S vyššou rýchlosťou merania však zároveň prichádza požiadavka na dostatok miesta na ukladanie týchto údajov. Jedným z trendov je aj vyššia koncentrácia funkcií na rozmerovo stále menších platformách. Zákazníci zase očakávajú, že nové prevádzkové prístroje budú mať oproti svojim predchodcom nižšiu spotrebu energie, a to bez kompromisu z hľadiska funkčnosti či nutnosti pridávať do meracieho reťazca zosilňovače. Aby sa podarilo napredovať v digitalizácii aj v takých odvetviach, ako je ropný a plynárenský priemysel, bude potrebné inštalovať čoraz viac prevádzkových meracích prístrojov a snímačov do prostredia s agresívnymi či výbušnými látkami. Spoľahlivosť a schopnosť prepojenia prevádzkovej a IT úrovne by mali byť tiež v hľadáčiku nákupcov. Digitálne prevádzkové prístroje sú už teraz dôležitým zdrojom údajov a aj preto je potrebné venovať ich výberu adekvátnu pozornosť a prostriedky.