Rapídny obrat nastal po začiatku okupácie Ukrajiny ruskou armádou, keď museli krajiny EÚ prehodnotiť svoju závislosť od ďalších dodávok ropy a najmä plynu z Ruska. Nedostatok náhradných zdrojov vymrštil ceny ropy, plynu a následne aj elektrickej energie. Záchranné mechanizmy, ktoré prijali niektoré vlády krajín EÚ na ochranu spotrebiteľov, umožnili zastropovať ceny na únosné hodnoty. Ešte stále nie sme z najhoršieho vonku a podľa predpovedí vývoja na forwardových trhoch zostanú cenové hladiny energetických komodít v najbližšom období výrazne nad cenami spred dvoch rokov.

O slovo sa hlásia aj ďalšie energetické témy. Dobudovanie a spustenie 3. bloku atómovej elektrárne Mochovce prispieva k posilneniu energetickej nezávislosti Slovenska a vytvára potenciálny priestor aj na realizáciu ďalších aktivít, ako je napr. výroba nízkoemisného vodíka. Tu sa názory odborníkov rozchádzajú a na stole je otázka, či sa bude za „obnoviteľný“ vodík považovať aj vodík vyrobený za využitia elektriny z jadrových elektrární.

Ak spomeniem ešte tému aktualizovaných pravidiel energetického trhu na Slovensku, ktorá by mala vstúpiť do platnosti 1. júla tohto roku, sklz z hľadiska vyhlasovania výziev v rámci Plánu obnovy v energetike či zvýšené limity pre lokálne zdroje, ktoré sa môžu na Slovensku pripojiť do elektrizačnej sústavy, stále to bude len malá časť toho, čo je predmetom intenzívnych diskusií a „chleba každodenného“ od tých najmenších po najväčších hráčov na energetickom trhu. Inšpirácie k viacerým z uvedených tém prináša júnové vydanie ATP Journal.