Ak budem hovoriť za naše vydavateľstvo, tak sme to zvládli s tou spomínanou cťou. Nielen že sme rozšírili redakciu o novú kolegyňu – odbornú redaktorku, ktorá už preukázala svoj talent a kreativitu na jednotku, ale spustili sme aj nový web a nové video formáty, na ktoré ste nám poslali pozitívne reakcie. Dobrý základ, ale aj záväzok. Ako väčšina dobrého v živote, aj toto je o ľuďoch. O mojich kolegoch v redakcii (vďaka dievčatá!) a vydavateľstve, ale aj vás, ktorí dôverujete našej práci a jej výsledkom. Verím, že budúci rok bude zase iný. Možno plný prekvapení, ale aj príležitostí. Chceme ich nielen využiť v spoločné dobro a prospech, ale opäť ich prežiť spolu s vami.

Bol Iný. Aj preto si Ho pripomíname v tomto Adventnom a Vianočnom období. Jeho život a príklad pomáha mnohým aj v týchto zvláštnych časoch. Prajem Vám za celú našu redakciu, aby ste nadchádzajúce sviatky prežili v radosti z maličkostí, v pokoji svojich domovov a s tými najbližšími. A keď sa vám bude zdať, že vašu pozornosť, čas a dobré slovo si zaslúžia aj iní, tak neváhajte. Doba je (a vždy bola) taká. Nech je teda budúci rok lepší, zdravší. Iný.